Αρχική > News > Γέροντας Παϊσιος: Ο Σατανάς δεν πάει σε έναν άχρηστο άνθρωπο,αλλά σε έναν αγωνιστή

Γέροντας Παϊσιος: Ο Σατανάς δεν πάει σε έναν άχρηστο άνθρωπο,αλλά σε έναν αγωνιστή

Σ’ αυτόν πού κάνει λεπτό εργόχειρο, στέλνει διάβολο πού κάνει λεπτό εργόχειρο. Σ’ αυτόν πού κάνει πολύ ψιλό κέντηµα, στέλνει διάβολο για πολύ ψιλή εργασία.

Σ’ αυτούς πού κάνουν χονδρή δουλειά στον εαυτό τους, στέλνει χονδρό διάβολο. Στους αρχαρίους στέλνει, αρχάριο διάβολο.

Οι άνθρωποι που έχουν λεπτή ψυχή, πολύ φιλότιµο και είναι ευαίσθητοι,χρειάζεται νά προσέξουν, γιατί βάζει και ο διάβολος την ουρά του και τους κάνει πιο ευαίσθητους, και µπορεί να φθάσουν στην µελαγχολία ή ακόµη -Θεός φυλάξοι– και στην αυτοκτονία.

Ο διάβολος, ενώ εµάς τους ανθρώπους µας βάζει να πηγαίνουµε κόντρα στον πλησίον µας και να µαλώνουµε, ο ίδιος ποτέ δεν πάει κόντρα.

Τον αµελή τον κάνει πιο αµελή· τον αναπαύει µε τον λογισµό: «Το κεφάλι σου πονάει, είσαι αδιάθετος· δεν πειράζει και αν δεν σηκωθής για προσευχή».

Τον ευλαβή τον κάνει πιο ευλαβή, για να τον ρίξη στην υπερηφάνεια, ή τον σπρώχνει να αγωνισθή περισσότερο από τις δυνάµεις του, ώστε να αποκάµη και να αφήση µετά όλα τα πνευµατικά του όπλα και να παραδοθή ο πρώην πολύ αγωνιστής.

Τον σκληρόκαρδο τον κάνει πιο σκληρόκαρδο, τον ευαίσθητο υπερευαίσθητο. Και βλέπεις πόσοι άνθρωποι, άλλοι γιατί έχουν κάποια ευαισθησία και άλλοι γιατί έχουν κλονισθή τα νεύρα τους, ταλαιπωρούνται µε αϋπνίες και παίρνουν χάπια ή βασανίζονται και χαραµίζονται στα νοσοκοµεία.

Σπάνια να δης σήµερα άνθρωπο ισορροπηµένο. Έγιναν µπαταρίες οι άνθρωποι. Οι περισσότεροι είναι σαν να έχουν ηλεκτρισµό. Όσοι µάλιστα δεν εξοµολογούνται, δέχονται επιδράσεις δαιµονικές· έχουν έναν δαιµονικό µαγνητισµό, γιατί ο διάβολος έχει εξουσία επάνω τους.

Λίγοι άνθρωποι, είτε αγόρια είτε κοπέλες είτε ηλικιωµένοι είναι, έχουν ένα βλέµµα γαλήνιο. ∆αιµονισµός!

Ξέρεις τι θα πη δαιµονισµός; Να µην µπορής να συνεννοηθής µε τον κόσµο!!!

Πηγή: agioritikovima.gr

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC