Αρχική > News > Από το Γεροντικό: Η ωφέλεια από τους πειρασμούς

Από το Γεροντικό: Η ωφέλεια από τους πειρασμούς

Είπε ο Αββάς Ποιμήν για τον Αββά Ιωάννη τον Κολοβό, ότι παρακάλεσε τον Θεό και σηκώθηκαν τα πάθη απ’ αυτόν και έγινε αμέριμνος. Και πήγε σε ένα γέροντα και του είπε:
Βλέπω τον εαυτό μου να αναπαύεται και να μη έχει κανένα πόλεμο.

Και του λέει ο γέρων:
Πήγαινε, παρακάλεσε το Θεό, να σου ξαναφέρει τον πόλεμο, καθώς και τη συντριβή και την ταπείνωση όπου είχες πρώτα. Γιατί μες από τους πολέμους προοδεύει η ψυχή. Παρακάλεσε λοιπόν. Και σαν ήλθε ο πόλεμος, ποτέ δεν ξαναζήτησε πλέον να απαλλαγή από αυτόν. Αλλά έλεγε «Δός μου, Κύριε, υπομονή στους πειρασμούς».

http://www.isagiastriados.com/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC