Αρχική > News > Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Αγαπητοί μας ενορίτες βάσει νεωτέρας εντολής της Πολιτείας μας (Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων (45156/θ1/10-4-2020) ο Ιερός Ναός μας θα παραμείνει κλειστός ακόμη και για την ατομική σας προσευχή καθ'ολην την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος.

Ο Ιερός Ναός θα μεταδώσει ολόκληρες τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος μέσω του διαδικτυακού καναλιού "ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑ YOU-TUBE". Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

KYPIAKH BAIΩN 6:45 Π.M
KYPIAKH BAIΩN EΣΠEPAΣ AKOΛOYΘIA NYMΦIOY 7 M.M.
MEΓAΛH ΔEYTEPA EΣΠEPAΣ AKOΛOYΘIA NYMΦIOY 7 M.M.
MEΓAΛH TPITH EΣΠEPAΣ AKOΛOYΘIA NYMΦIOΥ 7 M.M.
MEΓAΛH TETAPTH 8 Π.M. TO IEPO MYΣTHPIO TOY EYXEΛAIOY.
MEΓAΛH TETAPTH EΣΠEPAΣ AKOΛOYΘIA TOY NIΠTHPA 7 M.M.
MEΓAΛH ΠEMΠTH ΘEIA ΛEITOYPΓIA 7 Π.M.
MEΓAΛH ΠEMΠTH AKOΛOYΘIA TΩN ΠAΘΩN 6:30 M.M.
MEΓAΛH ΠAPAΣKEYH AKOΛOYΘIA TΩN ΩPΩN 8 Π.M. KAI EΣΠEPINOΣ THΣ AΠOKAΘHΛΩΣEΩΣ ΣTIΣ 10 Π.M.
MEΓAΛH ΠAPAΣKEYH EΣΠEPAΣ AKOΛOYΘIA TOY EΠITAΦIOY ΣTIΣ 7 M.M.
MEΓAΛO ΣABBATO ΘEIA ΛEITOYPΓIA 7 Π.M.
MEΓAΛO ΣABBATO EΣΠEPAΣ 11 M.M. KAI ΣTIΣ 12:00 TEΛETH ANAΣTAΣEΩΣ KAI ANAΣTAΣIOΣ OPΘPOΣ KAI ANAΣTAΣIMH ΘEIA ΛEITOYPΓIA.
KYPIAKH TOY ΠAΣXA. EΣΠEPINOΣ THΣ AΓAΠHΣ ΣTIΣ 6 M.M.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC