Αρχική > News > Αληθινές διακοπές

Αληθινές διακοπές

Η σωματική και ψυχική κόπωση παραλύει τη θέληση και πολλά κακά και αμαρτίες γίνονται σε ώρες κοπώσεως και ψυχοσωματικής εξαντλήσεως. Κάθε λοιπόν φορά, που η κόπωση μας επισκέπτεται καταλυτική, ας ακούμε τη φιλάνθρωπη πρόσκληση του Ιησού: «Δεύτε υμείς εις έρημον τόπον και αναπαύεσθε ολίγον» (Μαρκ. 6, 31).

Ο Κύριος, μας καλεί να αναχωρούμε μαζί Του στην έρημο. Να κάνουμε διακοπές μαζί Του στην έρημο... Να κάνουμε διακοπές μαζί Του! Κάθε έξοδος μας στην εξοχή ας είναι και μια έξοδος με τον Ιησού και προς τον Ιησού.

www.inak.gr

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC