Αρχική > News > Αγιασμός ενάρξεως όλων των Κατηχητικών Σχολείων και όλων των δραστηριοτήτων

Αγιασμός ενάρξεως όλων των Κατηχητικών Σχολείων και όλων των δραστηριοτήτων

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός ενάρξεως των κατηχητικών σχολείων και των άλλων δραστηριοτήτων στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς ἐνορίας, ὁδὸς Μαλακάση 10 (παραπλεύρως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν).
Μετὰ τὸν Ἁγιασμὸ θὰ γίνουν οἱ ἐγγραφές σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΝΗΠΙΑ 5-6 ἐτῶν (μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ: κ. Ἀναστασία Παγιαλῆ, Βρεφονηπιοκόμος.
ΒΟΗΘΟΣ Α’ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: δ. Ἄννα Μαρία Μάντζιου, Φοιτ. Βρεφονηπιοκόμος ΤΕΙ.
ΒΟΗΘΟΣ Β’ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: δ. Ἑλένη Κανταρτζόγλου, Γραμματέας Ὁμοσπονδία Ὀδοντοτριάτρων.
Τόπος Συναντήσεων: Ἀρχονταρίκι, ὁδὸς Σηφάκα 12, ἡμιόροφος.
Ἡμέρα: Κυριακή.
Ὥρες Συναντήσεων: 10:30 π.μ.-11:45 π.μ. (Παιχνίδι+Κατήχηση) 11:45-12:00 πρωϊνό καὶ 12:00-13:00 χορωδιακὰ μαθήματα μὲ τὸν χορωδὸ κ. Δημήτριο Κρουσταλάκη στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς.

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Α’-Β’ (μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Ἀθηνὰ Λέλη, Καθηγήτρια Θεολόγος.
ΒΟΗΘΟΣ Α’ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Αἰμιλία Γερμανάκου, Οἰκιακά.
ΒΟΗΘΟΙ Β’: κ. Μαρινέλλα Ρούτση, Ἰδ. Ὑπάλληλος καὶ Παρασκευὴ Καραδήμα, Οἰκιακά. Τόπος Συναντήσεων: Πνευματικὸ Κέντρο, ὁδὸς Μαλακάση 10, ἡμιυπόγειο.
Ἡμέρα: Κυριακή.
Ὥρες Συναντήσεων: 10:30 π.μ.-11:45 π.μ. (Παιχνίδι+Κατήχηση) 11:45-12:00 πρωϊνό καὶ 12:00-13:00 χορωδιακὰ μαθήματα μὲ τὸν χορωδὸ κ. Δημήτριο Κρουσταλάκη στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς.

3. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Γ’-Δ’ (μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Χαράλαμπος Τριανταφυλλόπουλος, Ἰδ. Ὑπάλληλος.
ΒΟΗΘΟΙ Α΄ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Λυκούργος Φορόπουλος, Καθηγητής Φυσικῆς καὶ Χρῆστος Παναγιώτης, Ἰδ. Ὑπάλληλος.
Τόπος Συναντήσεων: Πνευματικὸ Κέντρο, ὁδὸς Μαλακάση 10, ἡμιυπόγειο. Ἡμέρα: Κυριακή.
Ὥρες Συναντήσεων: 10:30 π.μ.-11:45 π.μ. (Παιχνίδι+Κατήχηση) 11:45-12:00 πρωϊνό καὶ 12:00-13:00 χορωδιακὰ μαθήματα μὲ τὸν χορωδὸ κ. Δημήτριο Κρουσταλάκη στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς.

4. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Ε’-ΣΤ’ (μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Α’ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: π. Γεώργιος Ζούπινας, Διάκονος, κ. Ἀθανάσιος Δέδες, Ἰδ. Ὑπάλληλος.
ΒΟΗΘΟΙ Β΄ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Χριστίνα Μούρτη, Καθηγήτρια Φιλόλογος, Αἰκατερίνη Κουρτέση, Ἰδ. Ὑπάλληλος, Μαρία Φώτη, Ἰδ. Ὑπάλληλος καὶ Ἰωάννης Θάνος, Ἰδ. Ὑπάλληλος.
Τόπος Συναντήσεων: Πνευματικὸ Κέντρο, ὁδὸς Μαλακάση 10, ἡμιυπόγειο. Ἡμέρα: Σάββατο.
Ὥρες Συναντήσεων: 10:30 π.μ.-12:00 π.μ. (Παιχνίδι+Κατήχηση). Τὰ παιδιὰ τοῦ τμήματος αὐτοῦ μποροῦν νὰ λαμβάνουν μέρος στὰ χορωδιακὰ μαθήματα τῶν νέων κάθε Κυριακὴ 12:00-13:00 στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς.

5. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Α’-Γ’ (μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ Α’ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Σοφία Κάντζια, Καθηγήτρια Ἀρχαιολόγος.
ΒΟΗΘΟΣ Α’ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: δ. Μαρία Σούκουλη, Φοιτήτρια Νομικῆς.
Τόπος Συναντήσεων: Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ὑπαπαντῆς (κάτωθεν τοῦ μεγάλου Ναοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου).
Ἡμέρα: Σάββατο.
Ὥρα Συναντήσεων: 4:30 μ.μ.-6:00 μ.μ.

6. ΛΥΚΕΙΟΥ: Α’-Γ’ (μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ Α’ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Ἀθηνὰ Χαμηλοθώρη, Καθηγήτρια Θεολόγος.
ΒΟΗΘΟΣ Α’ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: δ. Μαρία Σούκουλη, Φοιτήτρια Νομικῆς.
Τόπος Συναντήσεων: Ἱερὸς Ναὸς Ὑπαπαντῆς.
Ἡμέρα: Σάββατο.
Ὥρα Συναντήσεων: 4:30 μ.μ.-6:00 μ.μ.

7. ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ( ἀπὸ 18 ἕως 45 ἐτῶν) (Μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου.
ΒΟΗΘΟΣ Α’: π. Γεώργιος Ζούπινας.
Τόπος Συναντήσεων: Ἱερὸς Ναὸς Ὑπαπαντῆς (κάτωθεν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου).
Ἡμέρα: Παρασκευή.
Ὥρα Συναντήσεων: 7:15 μ.μ.-9:00 μ.μ. (7:15-7:40 Μικρὸ Ἀπόδειπνο)

8.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες Μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου.
Τόπος Συναντήσεων: Ἱερὸς Ναὸς Ὑπαπαντῆς (κάτωθεν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου).
Ἡμέρα: Παρασκευή.
Ὥρα Συναντήσεων: 5:00 μ.μ.-6:15 μ.μ.

9. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ (γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες Μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: π. Γεώργιος Καλποῦζος.
Τόπος Συναντήσεων: Ἱερὸς Ναὸς Ὑπαπαντῆς.
Ἡμέρα: Τετάρτη.
Ὥρα Συναντήσεων: 5:00 μ.μ.-6:15 μ.μ.

Ἅπαντες οἱ κατηχητὲς καὶ κατηχήτριες τῶν Σχολείων μας ἔχουν ἀποφοιτήσει ἀπὸ τὸ διετὲς Σεμινάριο Ὑποψηφίων Κατηχητῶν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες μεικτό)
Ὑπεύθυνος: κ. Κων/νος Τσαμουρᾶς.
Τόπος Συναντήσεων: Πνευματικὸ Κέντρο, ὁδὸς Μαλακάση 10, ἡμιυπόγειο.
Ἡμέρα: Πέμπτη.
Ὥρα ἐνάρξεως: 6:00 μ.μ.
Πρώτη συνάντηση: 4 Ὀκτωβρίου 2012.

2. ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες μεικτό)
Ὑπεύθυνος: κ. Γιαννούλης, Καθηγητής Ἁγιογραφίας.
Τόπος Συναντήσεων: Πνευματικὸ Κέντρο, ὁδὸς Μαλακάση 10, ἡμιυπόγειο.
Ἡμέρα: Τετάρτη.
Ὥρα ἐνάρξεως: 5:00 μ.μ.
Πρώτη συνάντηση: 3 Ὀκτωβρίου 2012.

3. ΧΟΡΩΔΙΑ (γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες μεικτό)
Ὑπεύθυνος: κ Δημήτριος Κρουσταλάκης.
Τόπος Συναντήσεων: Πνευματικὸ Κέντρο, ὁδὸς Μαλακάση 10, ἡμιυπόγειο.
Ἡμέρα: Δευτέρα.
Ὥρα ἐνάρξεως: 5:30 μ.μ.
Πρώτη συνάντηση: 1 Ὀκτωβρίου 2012.

4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (γιὰ ΠΑΙΔΙΑ, μόνο Δημοτικοῦ)
Ὑπεύθυνος: κ. Δημήτριος Κρουσταλλάκης.
Τόπος Συναντήσεων: Ἱερὸς Ναὸς Ὑπαπαντῆς
Ἡμέρα: Κυριακή
Ὥρα ἐνάρξεως: 12:00 π.μ.-13:00 (μετὰ τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα)
Πρώτη συνάντηση: 7 Ὀκτωβρίου 2012.

5. ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (ποδόσφαιρο γιὰ ἀγόρια)
Ὑπεύθυνος Κατηχητής: κ. Χρῆστος Παναγιώτης.
Βοηθός: κ. Θεόδωρος Ρούτσης.
Στὸ τμῆμα αὐτὸ μποροῦν νὰ συμμετέχουν ὅλα τὰ ἀγόρια τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων. Μὲ αὐτοκίνητα μεταφέρονται σὲ ἰδιωτικὸ χῶρο ἄθλησης ὅπου γίνεται προπόνηση καὶ παιχνίδι.
Τόπος συγκέντρωσης: Ἱερὸς Ναὸς Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν.
Ἡμέρα: Σάββατο.
Ὥρα ἀναχώρησης: 8:30 π.μ. Ὥρα ἐπιστροφῆς στὸ ναό: 10:15 π.μ.
Πρώτη συνάντηση: 6 Ὀκτωβρίου 2012.

6. ΣΧΟΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ
Ὑπεύθυνη μαθημάτων: κ. Πετρούλα Πριοβόλου.
Στὸ τμῆμα αὐτὸ μποροῦν νὰ συμμετέχουν ὅλες οἱ νέες κυρίες ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ μάθουν ὁ,τιδήποτε ἀφορᾶ τὰ παραδοσιακὰ γλυκίσματα.
Τόπος συγκέντρωσης: Ἀρχονταρίκι, Σηφάκα 12, ἡμιόροφος.
Ἡμέρα: Δευτέρα
Ὥρα ἐνάρξεως: 4:00 μ.μ.-6:00 μ.μ.
Πρώτη συνάντηση: 22 Ὀκτωβρίου 2012.

7. ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΝΥΜΦΩΝ, ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ, ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ
Ἡ ἐνορίας μας δραστηριοποιεῖται καὶ στὸν τομέα τῆς Κατηχήσεως καὶ προετοιμασίας τῶν μελλόντων Ἀναδόχων, Παρανύμφων, Μελλονύμφων καὶ ὅλων ἐκείνων τῶν ἀλλοδαπῶν, ἀλλοθρήσκων ἤ ἑτεροδόξων ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀσπασθοῦν ἐνσυνείδητα τὴν Ὀρθοδοξία.
Ὑπεύθυνος: Διάκονος π. Γεώργιος Ζούπινας.

8. ΣΧΟΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας κ. Νικόλαος Γεωργίου παραδίδει κάθε Κυριακὴ ἀπόγευμα μαθήματα σὲ ἀρχαρίους καὶ προχωρημένους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ διδαχθοῦν τὴν Βυζαντινὴ Μουσική. Κάθε Κυριακὴ στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς ὁδοῦ Μαλακάση 10, ὥρες: 5:00 μ.μ.-8:00 μ.μ. (Πρώτο μάθημα την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012).

9. ΣΧΟΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Ὁ κ. Παναγιώτης Κουτράκος διδάσκει κάθε Κυριακὴ στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς ὁδοῦ Μαλακάση 10, ἡμιυπόγειο τὴν τέχνη τοῦ Παραδοσιακοῦ Τραγουδιοῦ, ὥρες: 5:00 μ.μ.-8:00 μ.μ. (Πρώτο μάθημα την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012).

10. ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
Ἡ Ε.Ν.Ε. δραστηριοποιεῖται στὸν τομέα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς στὴ μακρυνὴ Μαδαγασκάρη. Συλλέγει τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας, ὑποδήματα, ροῦχα σὲ καλὴ κατάσταση, παιδικὰ παιχνίδια, γραφικὲς ὕλες κ.ἄ. Ἐνισχύει μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὸ ἔργο τοῦ ἱεραποστόλου Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαδαγασκάρης κ. Ἰγνατίου Σεννῆ.
Ὑπεύθυνος: π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου

11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Ἡ Ε.Ν.Ε. τῆς ἐνορίας μας δραστηριοποιεῖται στὸν τομέα τῆς ἐνισχύσεως, ἠθικῆς καὶ ὑλικῆς, τῶν φυλακισμένων. Συλλέγει γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ διάφορα εἴδη καὶ τὰ ὁποῖα μεταφέρει στὶς φυλακές. Σχετικὰ κατὰ καιροὺς ἀναρτᾶται στοὺς πίνακες ἀνακοινώσεων τοῦ Ναοῦ μας λίστα μὲ τὰ ἀπαραίτητα εἴδη ποὺ ἔχουν ἀνάγκη οἱ φυλακισμένοι.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Μαρία Δαγκαλάκη, κ. Παναγιώτης Ψαραδέλλης, κ. Μαρία Φώτη. Τὸ ἐπιτελεῖο αὐτὸ φροντίζει γιὰ τὶς διάφορες κατασκευὲς δώρων ὅλων τῶν κατηχητικῶν βαθμίδων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Γεώργιος Νταλιάνης, κ. Μαρία Φώτη, κ. Παναγιώτης Ψαραδέλλης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: κ. Μαρία Δαγκαλάκη, κ. Σπυρίδων Μακρῆς, κ. Σπύρος Σκουτῆς.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC