Αρχική > News > Ή ἀνταπόδοση τῶν εὐεργεσιῶν...!

Ή ἀνταπόδοση τῶν εὐεργεσιῶν...!

Ή φροντίδα τῶν πελαργῶν γιὰ τοὺς γηρασμένους τους γονεῖς εἶναι ἀρκετὴ νὰ κάνει τὰ παιδιὰ μας ν' ἀγαποῦν τοὺς γονεῖς τους!
Ἂς τὸ προσέξουν αὐτὸ τὰ παιδιά, γιατὶ κανεὶς δὲν εἶναι τόσο λειψὸς στὸ μυαλό, ὥστε νὰ μὴν καταλαβαίνει ὅτι εἶναι ἐπαίσχυντο νὰ φαίνεται στὴν ἀρετὴ κατώτερος ἀπὸ τὰ ἄλογα πτηνά!

Οἱ πελαργοὶ λοιπόν, ὅταν ὁ γονιὸς τους γυμνωθεῖ ἐντελῶς ἀπὸ τὴν πτερόρροια τοῦ γήρατος, τὸν βάζουν ἀνάμεσὰ τους καὶ τὸν ζεσταίνουν μὲ τὰ φτερὰ τους! Καὶ τοῦ ἑτοιμάζουν τὶς τροφὲς σὲ ἀφθονία καὶ τὸν βοηθοῦν ὅσο γίνεται ἀκόμη καὶ στὴν πτήση, σηκώνοντὰς τον ἁπαλὰ μὲ τὰ φτερὰ τους, ἕνας ἀπὸ δεξιὰ καὶ ἄλλος ἀπὸ ἀριστερά!

Καὶ αὐτὸ εἶναι τόσο πασίγνωστο, ὥστε μερικοὶ καὶ τὴν ἀνταπόδοση αὐτὴ τῶν εὐεργεσιῶν, τὴν ὀνομάζουν ἀντιπελάργωση!

Μέγας Βασίλειος

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC