Αρχική > News > Ή Παναγία δέν θά μάς άπορρίψη ποτέ...!

Ή Παναγία δέν θά μάς άπορρίψη ποτέ...!

Ή Παναγία δέν θά μάς άπορρίψη ποτέ...!
Γι’ αυτό και εμείς να μη παύσωμεν να τρέχωμεν και να παρακαλούμεν την Παναγία μας!
Εκείνη είναι η σωτηρία όλου του κόσμου!
Εκείνη είναι η ολόφωτη λαμπάδα που λάμπει και φωτίζει με την λάμψιν της όλην την οικουμένην!
Όταν τρέξωμεν κοντά της με πίστι, με ευλάβεια, με αγάπη, δεν θα μας απορρίψη ποτέ!

Άγιος Άνθιμος Χίου

http://inpantanassis.blogspot.com/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC