Αρχική > News > Ή κατά Θεόν λύπη...!

Ή κατά Θεόν λύπη...!

Τό σατανικό πνεῦμα τῆς λύπης προκαλεί στόν άνθρωπο άγχος, άγωνία, στενοχώρια, κατάθλιψη καί πέσιμο στά ίδια άμαρτήματα. Ή δαιμονιώδης λύπη εἶναι άποτέλεσμα καί ένδειξη άμετανοησίας, φρικτοῦ έγωϊσμοῦ, δαιμονίου πού κρύβεται μέσα μας.

Άντίθετα, ή κατά Θεόν λύπη έρχεται σάν δροσιά, σάν συντροφιά, σάν ένα χαμόγελο, σάν μιά ξεκούραση μέσα στήν ζωή μας, μᾶς δίνει δύναμη, χαρά, κουράγιο! Νοιώθουμε σάν νά μήν κάναμε τίποτα, σάν νά άρχίζουμε τώρα τήν ζωή μας. Γι' αύτό λέγει: Πρόσεξε, μήν παραδίνεσαι στήν ήττα τῆς λύπης! Άφήσου μόνον στήν κατά Θεόν πνευματική λύπη, τουτέστι στήν πανήγυρη τῆς καρδιάς ή όποία εύφραίνεται γιά τήν μετάνοια καί τήν θεία ζωή!

† Γέροντας Αίμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC