Αρχική > News > Έκτακτη Ανακοίνωση σχετικά με τη συλλογή ειδών για τους Αγιοταφίτες Πατέρες

Έκτακτη Ανακοίνωση σχετικά με τη συλλογή ειδών για τους Αγιοταφίτες Πατέρες

Στὸ διαδίκτυο κυκλοφόρησε αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἕνα μήνυμα σχετικὰ μὲ τὴν συλλογὴ διαφόρων εἰδῶν πρὸς ἐνίσχυση τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων. Σίγουρα ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς προκληθεῖσα κατάσταση ἐπέφερε δυσκολίες ὄχι μόνο στοὺς Ἁγιοταφῖτες Πατέρες ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο.

Ἡ ἠθικὴ πανθομολογουμένως ἀνταπόκριση τῶν ἀνθρώπων καὶ δὴ τῶν Ἑλλήνων γιὰ τοὺς Ἁγίους Τόπους πηγάζει ἀπὸ ἕνα πολὺ ὑψηλὸ ἐπίπεδο ἀγάπης πρὸς τὰ Ἅγια Ἱεροσόλυμα. Ὡς ἱερεὺς καὶ φίλος τῶν Ἁγίων Τόπων καὶ δὴ τῆς Ἁγιοταφικῆς Ἀδελφότητος, ἀπὸ τὸν πρῶτον, τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο, μέχρι καὶ τὸν ἔσχατο μοναχὸ τυγχάνει νὰ ἔχω πρὸς ὅλους πολὺ μεγάλη ἀγάπη καὶ ἀναγνωρίζω ὅτι ὄντως ὅλοι τους εἶναι θεματοφύλακες καὶ ἄξιοι θαυμασμοῦ γιὰ τὸ σπουδαῖο ἔργο ποὺ ἐπιτελοῦν, περιττὸ νὰ εἰπωθεῖ βεβαίως.

Ἐπειδὴ ὅμως χωρὶς νὰ ἐρωτηθῶ ἐτέθη στὸ διαδίκτυο τὸ ὄνομά μου καὶ ὁ ναὸς στὸν ὁποῖο ὑπηρετῶ ὡς αὐτουργοῦ τῆς συλλογῆς εἰδῶν, θέλω καὶ ἐπιθυμῶ, Κύριος γνωρίζει, νὰ διαψεύσω ὅτι ἐγὼ ὑποκίνησα κάτι τέτοιο καὶ μάλιστα χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου. Ἐπιπροσθέτως, πῶς θὰ ἔπραττα τοῦτο χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ,κ, Ἱερωνύμου τοῦ Β΄, τὸν ὁποῖο σέβομαι καὶ ὑπακούω ἐν πάσῃ διακρίσει.

Τὸ ὅτι ἀγαπῶ καὶ βοηθῶ τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ τὴν Ἁγιοταφικὴ Ἀδελφότητα ἐν πρώτοις τὸ γνωρίζει Κύριος ὁ Θεὸς καὶ ἔπειτα τὸ άναγνωρίζουν ἅπαντες οἱ Ἁγιοταφῖτες Πατέρες.

Αὐτὰ πρὸς ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας καὶ πρὸς ἐνημέρωση πάντων τῶν καλῶς κατανοούντων ὅτι τὸ νὰ μπλέξει τὸ ὄνομα κάποιου χωρὶς τὴν θέλησή του στὸ διαδίκτυο εἶναι γιὰ τὰ σημερινὰ μέσα πολὺ εὔκολο καὶ γι’ αὐτὸ δεδομένο.

Μετὰ πολλῆς ἀγάπης Πρωτ. Θεμιστοκλῆς Στ. Χριστοδούλου.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC