Αρχική > News > Θά εἶσαι μάρτυρας...!

Θά εἶσαι μάρτυρας...!

Θά εἶσαι μάρτυρας κατά τή συνείδηση, μέ τό νά μήν ὑποταχθεῖς στούς δαίμονες καί στά θελήματα πού σέ πολεμοῦν, ἀλλά νά τούς νικᾶς, ὅπως οἱ ἅγιοι Μάρτυρες καί οἱ ὅσιοι Πατέρες· γιατί οἱ Μάρτυρες μαρτύρησαν αἰσθητά, ἐνῶ οἱ Ὅσιοι νοητά!
Λίγο λοιπόν ἄν βιάσεις τόν ἑαυτό σου, νίκησες τόν ἐχθρό ἢ λίγο ἄν ἀμελήσεις καί σκοτισθεῖς, χάθηκες!

Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC