Αρχική > News > «Θά σαλπίσει» λέγει ό Παύλος «καί οί νεκροί θ’ άναστηθούν»...!

«Θά σαλπίσει» λέγει ό Παύλος «καί οί νεκροί θ’ άναστηθούν»...!

Ο Χριστός δεν είπε: «Λάζαρε ξαναζήσε», αλλά «Λάζαρε έβγα έξω» για να διδάξει τους παρόντες ότι αυτός είναι Εκείνος που καλεί αυτά που δεν υπάρχουν σαν να υπάρχουν.
Για να δείξει στους παρόντες ότι Αυτός είναι ο Θεός των ζωντανών και όχι των νεκρών. Για να δείξει στην κατάλληλη στιγμή ότι τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει την προσταγή του Θεού.

«Λάζαρε έβγα έξω»∙ και είπε αυτά τα λόγια για μεγαλύτερη και σταθερότερη πίστη αυτών που συγκεντρώθηκαν, για να βεβαιώσουν τα ρούχα και τα δεσμά το θάνατο του Λαζάρου.

«Λάζαρε έβγα έξω»∙ και ο πεθαμένος σηκώθηκε. Και εκείνος που βρισκόταν σε αποσύνθεση απέκτησε τις αισθήσεις του. Ο νεκρός υπάκουσε και ο δεμένος έτρεχε.

Γιατί όμως στην περίπτωση αυτή φώναξε δυνατά ο Σωτήρας;

Για να προεικονίσει με τη φωνή τη μελλοντική ανάσταση των νεκρών.

«Θά σαλπίσει» λέγει ό Παύλος «καί οί νεκροί θ’ άναστηθούν»!

Άγιος Ίωάννης ό Χρυσόστομος

https://simeiakairwn.wordpress.com/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC