Αρχική > News > «ΕΟΡΤΙΑ 2018» 9η ἡμέρα

«ΕΟΡΤΙΑ 2018» 9η ἡμέραΣτὸ πλαίσιο τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2018, τὴν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου 2018, στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν τελέστηκε τὸ πρωὶ Μεθέορτος Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία.Τὸ ἀπόγευμα ἔγινε Κτητορικὸ Μνημόσυνο ὑπὲρ πάντων τῶν εὐσεβῶς κεκοιμημένων ἐνοριτῶν ποὺ συνέβαλαν στὸ κτίσιμο τοῦ Ναοῦ καὶ ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 42 ἐτῶν ἀπὸ τῆς θεμελιώσεώς του. Τοῦ Μνημοσύνου προεξῆρχε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος Ρούμπης, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ὅπλων Κάτω Πατησίων, παραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ π. Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου καὶ τῶν συνεφημερίων του.
ΚΑτὰ τὴν διάρκεια τὸῦ Μνημοσύνου ἐξετέθησαν δέκα λειψανοθῆκες μὲ δεκάδες ἱερῶν λειψάνων, τὰ ὁποῖα προσκύνησαν οἱ πιστοί.Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Μνημοσύνου ὁ π. Φιλούμενος ὁμίλησε μὲ θέμα: «Ἡ τιμὴ τῶν κτητόρων». Στὴν ὁμιλία του ἔκανε μιὰ ἱστορικὴ ἀναδρομὴ ὅσον ἀφορὰ τὴν καταγωγὴ τοῦ θεσμοῦ τῶν μνημοσύνων ἀποδεικνύοντας μὲ παραδείγματα ἀπὸ τὴν Παλαιἀ Διαθήκη ἀλλὰ καὶ τὸν Ὅμηρο ὅτι τὰ μνημόσυνα ἔχουν πολὺ βαθιὲς ρίζες στὸν χρόνο.
Μίλησε γιὰ τὴν σημασία ποὺ ἔχει τὸ Κτητορικὸ Μνημόσυνο γιὰ τοὺς κεκοιμημένους κτήτορες, ἀλλὰ καὶ κάθε μνημόσυνο γιὰ τοὺς κεκοιμημένους ἐν γένει.
Ἡ Ἐκκλησία δέεται γιὰ τοὺς κτήτορες, γιὰ τοὺς δωρητὲς, γιὰ ὅσους προσέφεραν ὑλικά, πνευματικά, σωματικὰ καὶ παρακαλεῖ τὸν Θεὸ νὰ τὸὺς ἁγιάσει: «ἁγίασον τὸὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου».
Ἰδιαιτέρως τόνισε τὴν σημασία τῆς φράσης «αἰωνία ἡ μνήμη» λέγοντας ὅτι αὐτή, κατὰ τὸν Συμεὼν Θεσ/νίκης, εἶναι ταυτόσημη τῆς σωτηρίας. Ἀφιερώνεται ὁ κεκοιμημένος στὴν μνήμη τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν φράση αὐτὴ εὔχεται οἱ κεκοιμημένοι νὰ εἶναι στὴν μνήμη τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ ἄν τὸὺς λησμονήσει ὁ Θεός, αὐτὸ θὰ σημάνει πνευματικὸ θάνατο. Εὔχεται ἡ Ἐκκλησία νὰ χωρέσει ὁ κεκοιμημένος στὴν μνήμη ἐκείνη ποὺ στὸ κέντρο εἶναι ὁ Θεὸς καὶ πέριξ Αὐτοῦ ἡ Παναγία καὶ οἱ Ἅγιοι.
Ἐν τέλει ὅλος ὁ ἀγώνας μας εἶναι πῶς θὰ μποῦμε σ’ αὐτὴν τὴν μνήμη.Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας ἀκολούθησε Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας ἔληξαν μὲ Κατανυκτικὴ Μικρὰ Ἀγρυπνία. Ἱερούργησε ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου. Ἔψαλε ὁ κ. Κων/νος Μούρτης, πρωτοψάλτης τὸῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλατιανῆς Ἰλίου.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC