Αρχική > News > «ΕΟΡΤΙΑ 2018» 8η ἡμέρα

«ΕΟΡΤΙΑ 2018» 8η ἡμέραΜὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καὶ μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2018, ἡ μνήμη τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγίου Ἐλευθερίου καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ἀνθίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἐλευθερίου ὁδοῦ Ἀχαρνῶν.

Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος πολυπληθὲς ἱερατεῖο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεσπιῶν καὶ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς κ.κ. Συμεών, ἐνῶ πλήθη πιστῶν συμμετεῖχαν στὴν Εὐχαριστιακὴ Σύναξη.Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ.κ. Συμεὼν κηρύττοντας τὸν θεῖο λόγο ἐνέβαλε ἱερὸ ἐνθουσιασμὸ καὶ πυρπόλησε μὲ τὸ πῦρ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν.
Μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε: «Σήμερα τιμοῦμε τὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο, αὐτὸν ποὺ τὸ ὄνομά του εἶναι ταυτισμένο μὲ ὅ,τι ὡραιότερο, ὅ,τι ὀμορφότερο, ὅ,τι πιὸ σημαντικὸ δῶρο μᾶς ἔχει χαρίσει ὁ Θεὸς στὴ ζωή μας, ποὺ εἶναι ἡ ἐλευθερία. Καὶ ἡ ἐλευθερία εἶναι δῶρο ἀμεταμέλητο. Δὲν τὸ παίρνει πίσω ὁ Θεός. Ἡ ἐλευθερία εἶναι διαρκὴς πρόκληση προκειμένου νὰ ἐπιλέξουμε ποιόν δρόμο ζωῆς θέλουμε νὰ ἀκολουθήσουμε. Ἡ ἐσωτερικὴ ἐλευθερία δὲν αἰχμαλωτίζεται. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ πιὸ ἔνδοξες περίοδοι τῆς ἱστορίας τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι οἱ περίοδοι τῶν διωγμῶν. Καθὼς μέσα ἀπὸ τὶς δυσκολίες ἀναδεικνύονται ἀληθινοὶ ἐπαναστάτες, ἀληθινοὶ ἀναρχικοί, ἀληθινοὶ ἀντισυστημικοί, ἀληθινοί, πραγματικοὶ ἄνθρωποι ποὺ δὲν συμβιβάζονται ἀλλὰ ἀντίθετα ἀνοίγονται στὴν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος καὶ στὴν ἐλευθερία τῆς σχέσης τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ ἦταν οἱ πρῶτοι μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ νεομάρτυρες στὰ χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, οἱ μάρτυρες στὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, στὶς πρώην ἀνατολικὲς χῶρες, ὅπου ἀπέναντι στὴν θεσμοθετημένη ἀθεΐα ὤρθωσαν τὸ πνεῦμα τους καὶ φανέρωσαν ὅτι ἡ ἐλευθερία οὐ δέδεται.
Ἡ ὁμολογία ἑνὸς Ἁγίου ἔχει προεκτάσεις πολυποίκιλες, ἀκόμα καὶ πολιτικές. Γι’ αὐτὸ τὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο αὐτοὶ ποὺ τὸν ὁδήγησαν στὸν διωγμὸ ἦταν ἡ ἐξουσία τῆς ἐποχῆς».Πρὸς τὸὺς νέους ποὺ κατέκλυσαν τὸν Ναὸ, καὶ μάλιστα στὴν νεολαία τῶν σχολείων τῆς περιοχῆς ποὺ παρέστησαν μὲ τὶς σημαῖες τους, ἀπηύθυνε λόγο παραινετικό, ἐπαναστατικὸ προτρέποντάς τους νὰ ἐνστερνισθοῦν τὸ νεανικὸ καὶ ἐπαναστατικὸ πνεῦμα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.
Εἶπε χαρακτηριστικά: «Παιδιά, πιστέψτε στὸν ἑαυτό σας. Ἀποκτῆστε ἐνθουσιασμό, ἀποκτῆστε ὄνειρα. Δῶστε κουράγιο καὶ στοὺς μεγαλύτερους. Νὰ τοὺς πεῖτε ἐλᾶτε νὰ φέρουμε κάτι καινούργιο. Φτάνει πιὰ τὸ παλιό. Νὰ φέρουμε τὸν Χριστὸ στὴν ζωή μας, γιατὶ εἶναι ὁ μεγάλος ἐπαναστάτης. Ὁ μόνος μεταρρυθμιστής, διότι νικάει τὸ πιὸ παλιὸ ποὺ ὑπάρχει, κι αὐτὸ εἶναι ὁ θάνατος. Γι’ αὐτὸ ἐμπνευστεῖτε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο καὶ κάνετε πραγματικὴ νεανικὴ ἐπανάσταση. Νεανικὴ ἐπανάσταση δὲν κάνει κανεὶς φορῶντας κουκοῦλες καὶ καίγοντας τὶς περιουσίες τῶν ἄλλων. Νεανικὴ ἐπανάσταση κάνει ὅποιος βγαίνει μπροστὰ μὲ τὴν δύναμή του, μὲ τὴν προσωπικότητά του, δουλεύει, σπουδάζει καὶ βάζει τὸ δικό του λιθαράκι γιὰ ἕναν καλύτερο κόσμο. Σηκῶστε ψηλὰ τὶς σημαῖες τῆς ἀξιοπρέπειας, τῆς πίστης στὸν Χριστὸ καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν κάθε ἄνθρωπο».Στὶς 5:00 μ.μ. ἔγινε λαμπρὴ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεσπιῶν καὶ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς κ.κ. Συμεών, τὸν ὁποῖο πλαισίωναν ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου μετὰ τῶν συνεφημερίων του καὶ πολλῶν ἱερέων τῆς Ἁρχιεπισκοπῆς. Πάνδημη ἦταν καὶ ἡ συμμετοχὴ τῶν πιστῶν.Τῆς λιτανευτικῆς πομπῆς προηγεῖτο τὸ ὁλοήμερο Κατηχητικὸ Σχολεῖο «ΑΓΩΓΗ» μὲ τὴν σημαία τῆς Ἐνοριακῆς Νεανικῆς Ἑστίας καὶ ἀκολουθοῦσαν τὰ σχολεῖα τῆς περιοχῆς μὲ τὶς σημαῖες τους. Νὰ σημειώσουμε ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ σχολεῖα αὐτα ἱδρύθηκαν χάρη στὶς ἄοκνες ἐνέργειες τοῦ πρώην Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ, τοῦ πολιοῦ καὶ σεβασμίου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Κων/νου Παναγιωτόπουλου. Τὴν εἰκόνα συνόδευσαν ἐπίσης ἡ φιλαρμονικὴ τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, Ἔφεδροι τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ἐκπρόσωποι τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καὶ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Στὸ τέλος τῆς λιτανείας ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν στὸν πάνδημο ἑορτασμὸ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ἰδιαιτέρως δὲ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Συμεών, ὁ ὁποῖος πάλιν καὶ πολλάκις στὴν διάρκεια τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2018 λάμπρυνε μὲ τὴν παρουσία του τὶς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.
Ἀκολούθως ὁ Θεοφιλέστατος συνεχάρη τὸν π. Θεμιστοκλῆ καὶ τοὺς ἐφημερίους τοῦ Ναοῦ γιὰ τὴν διοργάνωση τῶν λαμπρῶν ΕΟΡΤΙΩΝ.Στὶς 6:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε Μέγας Πανηγυρικὸς Μεθέορτος Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεσπιῶν καὶ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κ.κ. Συμεών.Στὶς 7:00 μ.μ. ἔγινε Ἱερὰ Παράκληση καὶ ἐψάλησαν Ἐγκώμια καὶ Εὐλογητάρια τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἱερεομάρτυρος Ἑλευθερίου καὶ τῆς μητρὸς Αὐτοῦ Ἀνθίας.Ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μὲ τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ τοῦ Κανόνος τῆς Θείας Μεταλήψεως.©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC