Αρχική > News > «ΕΟΡΤΙΑ 2018» 6η ἡμέρα

«ΕΟΡΤΙΑ 2018» 6η ἡμέρα

Στὸ πλαίσιο τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2018, τὴν Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν οἱ κάτωθι ἐκδηλώσεις:
Στὶς 5:00 μ.μ. στὸ Παρεκκλησάκι τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου, ποὺ βρίσκεται στὴν συμβολὴ τῶν ὁδῶν Ἀχαρνῶν καὶ Ζαχ. Παπαντωνίου τελέσθηκε τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν πρώτων κατοίκων τῆς Ἐνορίας. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὑπῆρχε ὁ δεύτερος κατὰ σειρὰν ναὸς τὸῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, δεδομένου ὅτι ὁ Ναὸς δὲν ἦταν ἐξ ἀρχῆς στὴν σημερινὴ θέση.

Στὶς 6:30 μ.μ. τελέσθηκε ἱερὸ Εὐχέλαιο στὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.Στὶς 7:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισανίου καὶ Σιατίστης κ.κ. Παῦλο μὲ θέμα: «Ἡ ἁγιότητα, ἕνας λησμονημένος στόχος».
Μὲ λόγο ἁπλὸ καὶ ταυτόχρονα ἡδύ, πατρικὰ ἀλλὰ καὶ αἰχμηρά, μὲ παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευτικὴ καὶ ποιμαντική του ἐμπειρία δίδαξε τί εἶναι ἁγιότητα καὶ τὴν κατέβασε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ στὴν γῆ. Ἔδειξε ὅτι εἶναι στόχος ποὺ ἀφορᾶ κάθε βαπτισμένο χριστιανό.
Παραθέτοντας ἁγιογραφικὰ χωρία ἔδειξε ὅτι ὁ ἁγιασμός, ἡ κλήση στὴν ἁγιότητα εἶναι θέλημα καὶ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἴδιο τὸ γεγονὸς τῶν Χριστουγέννων δίνει τὴν ἀπάντηση σχετικὰ μὲ τὴν δυνατότητα νὰ γίνουμε ἅγιοι. Ὁ Θεὸς κινεῖται πρὸς ἐμᾶς γιὰ νὰ συν-κινήσει κι ἐμᾶς ὥστε νὰ κινηθοῦμε πρὸς ἐκεῖνον. Ἄλλωστε ὁ χριστιανὸς γι’ αὐτὸ βαπτίσθηκε, γιὰ νὰ γίνει ἅγιος.Ποιός εἶναι ὅμως ὁ τρόπος τοῦ ἁγιασμοῦ;
Εἶναι ἡ ζωὴ μέσα στὴν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐργαστήριο ἁγιότητας. Ἐκεῖ μπολιάζουμε τὴν ζωή μας μὲ τὸ μπόλι τοῦ Θεοῦ.
Προϋπόθεση τοῦ ἁγιασμοῦ, ἡ ἄρνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας. Τοῦ ἐγωισμοῦ μας. Νὰ εἴμαστε ταπεινοί. Ὅποιος δὲν εἶναι ταπεινός, δὲν μπορεῖ νὰ ἀγαπήσει. Ὁ ἐγωιστὴς δὲν ἀγαπάει τὸν Θεό, ἑπομένως οὔτε καὶ τὸν ἄνθρωπο. Αὐτὸς ποῦ ἀγαπάει τὸν Θεὸ εἶναι ταπεινός.

Στὸ ἐρώτημα «μπορεῖ κανεὶς νὰ γίνει ἅγιος», οἱ ἅγιοι ἀπαντοῦν, ναί. Πῶς; Κανεὶς δὲν ἔγινε ἅγιος ἀπὸ φόβο μήπως πάει στὴν κόλαση. Ὅλοι ἁγίασαν ἐπειδὴ ἀγάπησαν τὸν Θεό. Εἶναι ὁ μόνος δρόμος.
Δὲν ὑπάρχουν πολλὲς ἐπιλογές. Ἤ θὰ σταυρώσουμε τὸν ἑαυτό μας γιὰ νὰ δώσουμε χαρὰ στὸν ἄλλον ἤ θὰ σταυρώνουμε διαρκῶς τὸν ἄλλον.
Ἄν δὲν εἶσαι ταπεινὸς καὶ λὲς ὅτι ἀγαπᾶς, εἶσαι ὑποκριτής.
Ἡ ἁγιότητα δὲν εἶναι στόχος γιὰ μερικούς. Εἶναι ἡ φυσιολογικὴ κατάληξη κάθε χριστιανοῦ. Ὁ χριστιανὸς ποὺ δὲν ἐξελίσσεται σὲ ἅγιο εἶναι ἀνώμαλος.
Ἡ ζωὴ τὸῦ Χριστιανοῦ εἶναι ἡ φανέρωση τὸῦ Χριστοῦ στὴν ζωή του, ταπεινὰ ὄχι ἐπιδεικτικά.

Οἱ ἅγιοι μᾶς δείχνουν τὸν δρόμο. Κατὰ πάντα ὅμοιοι μ’ ἐμᾶς ἀλλὰ αὐτοὶ ἄκουσαν τὸ κάλεσμα τοῦ Θεοῦ καὶ ἀνταποκρίθηκαν σ’ αὐτό.
Οἱ ἅγιοι μᾶς δείχνουν τί δυνατότητες ἔχουμε. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ «δὲν μπορῶ». Πιὸ τίμιο εἶναι νὰ λέμε «δὲν θέλω».

Ζοῦμε σ’ ἕναν κόσμο παρακμῆς. Ζοῦμε τὴν χρεωκοπία ἑνὸς πολιτισμοῦ βασισμένου στὴν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Εὐρώπη πληρώνει τὸν ἐγωισμὸ τοῦ Εὐρωπαίου ἀνθρώπου. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, οἱ ἅγιοι. Ποὺ τοὺς ἐμπιστευόμαστε, καταφεύγουμε σ’ αὐτούς, τοὺς σεβόμαστε, τοὺς ἀγαπᾶμε. Ἡ μεγάλη γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων δείχνει τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Τὴν ἀξία αὐτὴ πρέπει νὰ τὴν ἐνεργοποιήσουμε.
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ γεμίζει ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ ἀδειάζει ἀπὸ τὸ δικό του θέλημα.Ἀκολούθησε στὶς 8:00 μ.μ. τὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε σὲ ἐρωτήματα πνευματικοῦ ἐνδιαφέροντος ποὺ ἔθεσαν οἱ ἀκροατές.

Στὶς 9:00 μ.μ. ἔγινε Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καὶ ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μὲ Κατανυκτικὴ Μικρὰ Ἀγρυπνία. Λειτούργησε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Εύσταθίου, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς Σπάτων καὶ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Σπάτων-Ραφήνας. Ὁ π. Παναγιώτης ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο μὲ θέμα: «Οἱ πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων».
Ἔψαλε ὁ ἱεροψάλτης κ. Ἀθανάσιος Σαρακίνης.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC