Αρχική > News > «ΕΟΡΤΙΑ 2018» 10η ἡμέρα

«ΕΟΡΤΙΑ 2018» 10η ἡμέραΣυνεχίζει γιὰ 10η ἡμέρα τὸ ἑόρτιο πρόγραμμα στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν. Σήμερα, Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, ἔλαβαν χώρα οἱ ἑξῆς ἐκδηλώσεις:
Στὶς 6:30 μ.μ. ἱερὰ Παράκληση στὴν Παναγία τὴν Κοσμοσώτειρα.Στὶς 7:00 μ.μ. Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ.κ. Νικολάου, μὲ θέμα: «Τὸ μαρτύριο τῆς ἱερωσύνης».

Προλογίζοντας τὴν ἔναρξη τῆς ὁμιλίας του ὁ πρωτοπρ. π. Θεμιστοκλῆς καλωσόρισε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικόλαο, ὑπενθυμίζοντας στὸ πλῆθος τῶν παρευρισκομένων ὄχι μόνον τὴν ἐντυπωσιακὴ πορεία τῶν σπουδῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου πρὸ τῶν συναναστροφῶν του στὸν Ἄθωνα καὶ τῆς ἀπόφασής του νὰ πάρει τὸν δρόμο τῆς ἱερωσύνης, ἀλλὰ καὶ ἐξαίροντας τὴν «Γαλιλαία», τὴν πρωτοποριακὴ γιὰ τὰ δεδομένα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μονάδα ἀνακουφιστικῆς φροντίδας γιὰ πρόσωπα ποὺ βρίσκονται στὰ τελευταῖα στάδια τοῦ καρκίνου.Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Νικόλαος ἔλαβε τὸν λόγο ἐπισημαίνοντας πὼς ὅταν κανεὶς βλέπει ἕναν χαρούμενο ἱερέα, δὲν εἶναι εὔκολο νὰ φανταστεῖ τὴν ἐμπειρία τοῦ μαρτυρίου ποὺ ζεῖ ὁ ἱερέας. Στὴν Ἐκκλησία ὅμως πράγματι ἡ δυσκολία τοῦ μαρτυρίου μεταμορφώνεται σὲ χαρά.
Θύμισε ὅτι ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχει ἀπαχθεῖ ἀπὸ τοὺς ἱσλαμιστὲς τοῦ ISIS ὁ Ὀρθόδοξος Μητροπολίτης Χαλεπίου, καὶ ἀπὸ μέσα μας λέμε «μακάρι νὰ εἶναι ζωντανός», ὅμως τὸ πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι αὐτό· ἡ Ἐκκλησία πανηγυρίζει καὶ χαίρεται γιὰ τὸ αἷμα τῶν μαρτύρων.
Μοιράσθηκε μαζὶ μὲ τὸ κοινὸ ἕναν θρυλικὸ διάλογο ποὺ ἔζησε στὰ πρῶτα χρόνια τῆς ἱερωσύνης του, ὅταν, συνοδεύοντας τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Δρυινουπόλεως κυρὸ Σεβαστιανὸ ἐπισκέφθηκαν τὸν γέροντα πατέρα Ἐφραίμ τὸν Κατουνακιώτη. Εκεῖ στὰ Κατουνάκια, παρόντος τοῦ Νικολάου, ὁ Σεβαστιανὸς ἐδιηγεῖτο τοὺς ἀγῶνες τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ὁ πατὴρ Ἐφραίμ τοῦ εἶπε: «Σεβασμιώτατε, πολλὰ ἔχετε κάμει καὶ προσφέρει, σᾶς μένει νὰ δώσετε ἕνα ἀκόμα.» Ὁ Σεβαστιανὸς ἀπάντησε: «Ὅταν ξυπνῶ σκέπτομαι ὅτι μπορεῖ σήμερα νὰ βρεθῶ ἔχοντας τὸ κεφάλι μου κομμένο σὲ ἕνα χαντάκι.» «Σᾶς τὸ εὔχομαι!» ἀπάντησε ὁλοκάρδια ὁ Γέρων Ἐφραίμ, δείχνοντας τὸ μαρτυρικὸ πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν κοσμικἠ λογική.

Ὁ Ἅγιος Μεσογαίας ὑπενθύμισε ὅτι ὁ ἅγιος Ἐλευθέριος εἶχε μαρτυρικὴ ἱερωσύνη, ὅπως ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος ἤ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Στὸ ἐρώτημα «τί εἶναι Ἱερωσύνη», ἐξήγησε ὅτι αὐτὴ ἐμπεριέχει τέσσερα στοιχεῖα:
1. Εἶναι Ἀξίωμα ποὺ δίνει εὐθύνη.
2. Εἶναι Λειτούργημα καὶ Ἀποστολή, ποὺ γιὰ τὴν ἐπιτέλεσή του ἀπαιτεῖ κόπο. Αὐτὸς ὁ «κόπος» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, εἶναι τὸ τίμημα τοῦ χαρίσματος τῆς ἱερωσύνης.
3. Εἶναι Διακονία, δηλαδὴ προσφορὰ καὶ μάλιστα ἄνευ ὁρίων.
4. Εἶναι Μαρτυρία καὶ Μαρτύριο, δηλαδὴ κατάθεση τῆς ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ ποὺ πολλοὶ τὴν ἀγνοοῦν, ἤ ἀδιαφοροῦν γι’ αὐτήν, ἤ ἀκόμη τὴν ὑβρίζουν καὶ τὴν πολεμοῦν, ὅπως ἔκδηλα συμβαίνει στὶς ἡμέρες μας. Ἐξάλλου ἡ ἴδια ἡ ἔννοια τῆς θυσίας περιλαμβάνει ἀγάπη καὶ πόνο, καὶ αὐτὸ κάνει ὁ ἱερέας· προσφέρει θυσία τὸν ἑαυτό του, ὅπως κάνει ὁ πατέρας γιὰ τὰ παιδιά του, ἀλλὰ καὶ στέκεται στὸν κατεξοχὴν τόπο του, τὸ ἱερὸ θυσιαστήριο, ὅπου ἐπιτελεῖ τὸ μυστήριο τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου γιὰ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ.
Ἀναλυτικότερα, ἀναπτύσσοντας τὸ 4ο στοιχεῖο τῆς Ἱερωσύνης, τὸ Μαρτύριο, ὁ Σεβασμιώτατος στάθηκε ἰδιαιτέρως στὴν ἔννοια τῆς ἀπολύτου καθαρότητας ποὺ προαπαιτεῖται ἀπὸ τὸν ἱερέα, προκειμένου νὰ κρατᾶ τὸν Χριστὸ μπροστὰ στὸ Ιερὸ Θυσιαστήριο. Πρὸς ἐπίρρωση αὐτοῦ, μίλησε γιὰ δύο σπουδαῖες δογματικὲς ἀλήθειες, ὅπου στηρίζεται τὸ οἰκοδόμημα τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας, καί ὅπου μᾶς ἀνοίγεται καὶ ἡ ὅραση στὴν πνευματικἠ ζωή, δηλαδἠ ὅτι ὁ Κύριος:
1. Γεννήθηκε ἐκ Παρθένου.
2. Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν.
Καὶ τὰ δύο προϋποθέτουν ἀπόλυτη καθαρότητα.
Ἡ καθαρότητα αὐτὴ ἐμπεριέχει καὶ τὸ μαρτύριο. Ὁ ἱερέας γίνεται αὐθεντικός στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μέσα ἀπὸ τρία Ἱερὰ ὑγρά:
• Τὸ δάκρυ τοῦ μετανοοῦντος
• Τὸν ἱδρῶτα τοῦ ἐργαζομένου
• Τὸ αἶμα τῆς προσωπικῆς θυσίας.Γιὰ ποιό λόγο ἡ ἱερωσύνη ἔχει στοιχεῖα μαρτυρικά; Πῶς ζεῖ ὁ ἱερέας τὴ μαρτυρικὴ ζωή;
Ὁ Σεβασμιώτατος Νικόλαος ἐπεσήμανε δέκα σημεῖα γιὰ τὸ πῶς βιώνει ὁ ἱερέας τὸ μαρτύριο τῆς ἱερωσύνης:
1. «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν.» Νὰ ξεχάσει ὁ ἱερέας τὰ δικαιώματά του. Τὸ «εἶμαι ἄνθρωπος κι ἐγώ» νὰ τὸ ξεχάσει, νὰ εἶναι πάνω ἀπ’ὅλα ἱερέας.
2. «καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὑτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι». Ὁ παπᾶς καλεῖται νὰ σηκώσει τὸν Σταυρὸ σὲ ὅλα τὰ θέματα, τῆς προσωπικῆς ὑγείας του, τῆς ἐνορίας, τῆς οἰκογένειας, τῆς συκοφαντίας ποὺ θἀ δεχθεῖ ὡς ἱερέας, τῶν παθῶν καὶ τῶν ἀδυναμιῶν του.
3. Ὁ ἱερέας καλεῖται νὰ εἶναι «πόλις ἐπάνω ὄρους κειμένη», λαμπάδα ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ σβήσει. Θέλει θυσία νὰ εἶναι ἀναμμένη ἡ λαμπάδα διαρκῶς.
4. Ὁ ἱερέας καλεῖται νὰ συγχωρεῖ. Νὰ ζητᾶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ πρέπει γι’ αὐτὸ νὰ εἶναι καὶ ὁ ἴδιος πηγὴ ἐλέους γιὰ τὸν κόσμο.
5. Ὁ ἱερέας καλεῖται νὰ διακονεῖ. Τὴν νύχτα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου πλένει ὁ Κύριος τὰ πόδια τῶν μαθητῶν καὶ τοὺς ὑποχρεώνει νὰ τὸ κάνουν καὶ ἐκεῖνοι γιὰ τοὺς ἄλλους. Ἔτσι ὁ ἱερέας νίπτει τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν στὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως.
6. Ὁ ἱερέας καλεῖται νὰ σηκώνει βάρη. «Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε».
7. «Προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός».
8. «Ὁ ἱερέας καλεῖται νὰ ἔχει τὴν αἴσθηση ὅτι εἶναι διαρκῶς παρὼν ὁ Θεός, ὅπως ἀποκαλύπτει καὶ ἡ φράση τῆς εὐχῆς τοῦ Χερουβικοῦ «τὴν παράσταση τοῦ ἁγίου σου θυσιαστηρίου». « 9. Ὁ ἱερέας καλεῖται νὰ ἐξομολογεῖται καὶ ὁ ἴδιος. Ἐπεσήμανε ὅτι εἶναι σπουδαῖο νὰ μὴν δείχνουν ἁπλῶς τὸν δρόμο στοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐξομολογοῦνται οἱ ἴδιοι οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ἴδιοι οἱ ἐπίσκοποι. Νὰ ἔχουμε διαρκῶς μετανοοῦντα παπᾶ καὶ διαρκῶς μετανοοῦντα ἐπίσκοπο.
10. Ὁ ιερέας καλεῖται νὰ ἔχει τὴν «μείζονα ἀγάπη», καὶ μάλιστα τὸ ἐκ περισσοῦ, ὅπως ὁ Κύριος τερμάτισε τὴν ἔννοια τῆς ἀγάπης κατὰ τὸ Εὐαγγελικό «εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς». Ὁ ἱερέας τέλος καλεῖται νὰ κρατᾶ τὴν μαρτυρικὴ ἰσορροπία ἀνάμεσα στὴν σιωπὴ καὶ στὸν λόγο.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκλεισε τὴν ὁμιλία του εὐχόμενος στὸ ἐκκλησίασμα νὰ ζήσουμε ὅλοι τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.Στὶς 8:00 μ.μ. τὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι. Σὲ μία κατάμεστη αἴθουσα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ.κ. Νικόλαος συζήτησε μὲ τὸ ἀκροατήριο, ἔλυσε ἀπορίες καὶ ἀπάντησε σὲ ἐρωτήσεις πνευματικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Στὶς 9:00 μ.μ. Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Στὶς 9:30 μ.μ. Κατανυκτικὴ Μικρὰ Ἀγρυπνία. Λειτούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Τιμόθεος Ἀγγελῆς, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ Σπάτων, ὁ ὁποῖος μίλησε μὲ θέμα «Προσευχὴ ἐν τῇ λατρείᾳ».
Ἔψαλε κλιμάκιο τῦ χοροῦ «Ἁθηναῖοι Ὑμνῳδοί» ὑπὸ τὴν δ/νση τοῦ κ. Ἄκη Λιλιοπούλου, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Ὅπλων.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC