Αρχική > News > «Εάν ο Κύριος θελήσει…»

«Εάν ο Κύριος θελήσει…»

Οι άνθρωποι κάνουν πολλά όνειρα για το μέλλον. Θέτουν στόχους, καταστρώνουν σχέδια, προγραμματίζουν εργασίες διάφορες. Ιδίως οι νέοι επιθυμούν να τελειώσουν τις σπουδές τους, να βγουν στην αγορά εργασίας, να επιδιώξουν όσο το δυνατόν καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση.

Όμως η επίτευξη των στόχων μας δεν εξαρτάται μόνο από τις δικές μας δυνάμεις. Εξαρτάται και από την ευλογία που θα δώσει ο παντοδύναμος Θεός. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι λησμονούν την αλήθεια ότι εξαρτώμεθα από τον άγιο Θεό, και ενεργούν σαν να κανονίζουν αυτοί όλα τα θέματα.

Ο αδελφόθεος Ιάκωβος εξηγεί μ' ένα πολύ ωραίο παράδειγμα γιατί δεν ενεργούν σωστά όσοι δεν λαμβάνουν υπ' όψιν τους τον παράγοντα «Θεός»: «Ελάτε τώρα εσείς που λέτε: "Σήμερα και αύριο θα πάμε στην πόλη αυτή και θα μείνουμε εκεί για ένα χρόνο, θα κάνουμε εμπόριο και θα κερδίσουμε". Εσείς που κάνετε τα σχέδια αυτά δεν ξέρετε τι θα συμβεί την αυριανή ημέρα... Λέτε ότι θα πάμε να κάνουμε εμπόριο και θα κερδίσουμε, αντί να λέτε, "εάν ο Κύριος θελήσει, τότε και θα ζήσουμε και θα κάνουμε αυτό ή εκείνο"...» (Ιακ. δ' 13-16).

Πράγματι• η καθημερινή πραγματικότητα αποδεικνύει ότι πολλά ταξίδια προγραμματίζονται και δεν γίνονται, πολλοί σχεδιάζουν να διεκπεραιώσουν μέσα σε ένα χρόνο συγκεκριμένες εργασίες, αλλά μια ασθένεια τούς ανακόπτει ή φεύγουν από τη ζωή αυτή πριν τελειώσει ο χρόνος. Πολλοί αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες υπολογίζοντας ότι θα τους αφήσουν πολλά κέρδη, αλλά, δεν πηγαίνουν καλά οι δουλειές τους και καταχρεώνονται.

Ο λόγος του Θεού επισημαίνει ότι δεν ενεργούν σωστά όσοι λογαριάζουν χωρίς να υπολογίζουν τον Θεό. Οι άνθρωποι του Θεού δεν σκέπτονται ούτε ενεργούν έτσι. Καταστρώνουν κι αυτοί τα σχέδια τους, αλλά τα εξαρτούν από το θέλημα του Θεού. Λένε: «Σκεπτόμαστε, αν θέλει ο Θεός, να κάνουμε αυτό το ταξίδι, για να προωθήσουμε κάποιες εργασίες μας». Προτάσσουν απαραιτήτως το «εάν ο Κύριος θελήση». Και δεν το λένε μόνο με τα χείλη, αλλά, αν ο Κύριος παρουσιάσει κάποια εμπόδια και ματαιωθούν οι προγραμματισμένες εργασίες τους, έχουν την καλή διάθεση να τροποποιήσουν τα σχέδιά τους και να αφεθούν τελείως στο θέλημα του Θεού.

Ο απόστολος Παύλος και οι συνεργοί του στη δεύτερη αποστολική περιοδεία προγραμμάτιζαν να μεταβούν από τη Γαλατία στην Ασία (περιοχή της Σμύρνης, Εφέσου και Μιλήτου), αλλά παρουσίασε εμπόδιο ο άγιος Θεός και τροποποίησαν το ταξίδι τους. Ήλθαν στα σύνορα της Μυσίας. Κατόπιν έκαναν απόπειρα να πορευθούν στη Βιθυνία. Αλλά και πάλι δεν τους άφησε το Άγιον Πνεύμα. Προχώρησαν προς την Τρωάδα. Εκεί με οπτασία ο απόστολος Παύλος είδε έναν Έλληνα της Μακεδονίας που τον καλούσε να περάσει από την ασιατική ακτή στην Ελλάδα: «Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν» (Πράξ. ις' 9). Εφόσον ο Κύριος τους καλούσε να ακολουθήσουν άλλη διαδρομή, ο απόστολος Παύλος και οι συνεργοί του τροποποίησαν και δεύτερη φορά το ταξίδι τους.

Σε άλλη περίσταση παρακαλούσαν τον απόστολο Παύλο οι Εφέσιοι να παραμείνει κοντά τους, κι αυτός τους απάντησε: Πρέπει να εορτάσω την εορτή (του Πάσχα ή της Πεντηκοστής) στα Ιεροσόλυμα. Αλλά έχω την επιθυμία, αν θέλει ο Θεός, να επιστρέψω πάλι κοντά σας. «Πάλιν δε ανακάμψω προς υμάς του Θεού θέλοντος» (Πράξ. ιη' 21). Προς τον Κύριο είχε στραμμένα τα βλέμματά του και περίμενε να του δείξει ο Θεός τι θα κάνει. Άφηνε να τον κυβερνά η δεξιά του Υψίστου.

Μιμητές του αποστόλου Παύλου να γίνουμε κι εμείς. Να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο θέλημα του Θεού. Να λέμε: Κύριε, η ζωή μου, το μέλλον μου, τα σχέδια μου είναι στα χέρια σου. Αν είναι θέλημα σου να ευοδωθούν τα όνειρά μου, δεν θα βρίσκω λόγους να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου. Αν είναι θέλημά σου να ματαιωθούν τα σχέδιαά μου ή να ευοδωθούν μερικά από αυτά και να τροποποιηθούν κάποια άλλα, είμαι πρόθυμος να υποταχθώ στο άγιο θέλημά σου. Από τα σχέδιά μου ό,τι και όπως και όταν θέλεις, αυτό ας πραγματοποιηθεί. «Ποίησαν με οίον θέλεις και ως θέλεις, καν θέλω καν μη θέλω». «Γενηθήτω το θέλημά σου»!

Τι ειρήνη σταλάζει στις ψυχές μας αυτή η αντιμετώπιση! Πόσο πολύ ελκύει τη χάρη και την ευλογία του Θεού! Τελικά με την ταπείνωση και την εξάρτηση από το θέλημα του Θεού πολλά πράγματα επιτυγχάνει ο άνθρωπος. Διότι ευοδώνει ο δωρεοδότης Κύριος τους κόπους και τα έργα του. Ενώ, αντίθετα, εάν καυχιέται με ματαιοδοξία και επίδειξη χωρίς να υπολογίζει τον Θεό, όλα του έρχονται ανάποδα.

Να μάθουμε στη ζωή μας να λέμε τον θεόπνευστο λόγο της Επιστολής του αδελφοθέου Ιακώβου: «Εάν ο Κύριος θέληση, και ζήσομεν και ποιήσομεν τούτο ή εκείνο» (δ' 15). Και να τον λέμε τον λόγο αυτό με τη συναίσθηση ότι εξαρτώμεθα πλήρως από το θέλημα τού Θεού. Θα ζήσουμε τόσα χρόνια όσα ο Θεός μας χαρίσει να ζήσουμε, με τις περιστάσεις που ο Θεός θα θελήσει να τα ζήσουμε, και θα πραγματοποιήσουμε τα σχέδια που ο Θεός θα ευοδώσει να πραγματοποιήσουμε. Εμείς οφείλουμε να υποτασσόμαστε σε κάθε περίσταση στο θέλημα του Θεού λέγοντας: «Το θέλημα του Κυρίου γινέσθω» (Πράξ. κα' 14).

Περιοδικό «Ο Σωτήρ», τ. 2038 – Φεβρουάριος 2012

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC