Αρχική > Faq > Τι προβλέπεται όταν η Βάπτιση τελεσθεί σε άλλη ενορία ή αλλού;

Τι προβλέπεται όταν η Βάπτιση τελεσθεί σε άλλη ενορία ή αλλού;

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις γονέων που πριν τη γέννηση των παιδιών τους ή ακόμα και προ της συλλήψεως, έχουν τάξει να βαπτίσουν το παιδί που θα γεννηθεί σε μια άλλη ενορία, ή προσκύνημα, ή μοναστήρι. Το δικαίωμα και η επιθυμία αυτή των γονέων είναι απολύτως σεβαστά. Καλό είναι οι βαπτίσεις και όλα γενικώς τα μυστήρια να γίνονται στην ενορία όπου και ανήκουμε. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που εξαιρούνται του κανόνος.
Και σ' αυτές ακόμα (ενν. τις περιπτώσεις) υποχρεούνται οι γονείς να έλθουν στην ενορία τους, όπου και ανήκουν, μαζί με την Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως του παιδιού τους, που πρόκειται να βαπτισθεί, για να συζητήσουν με τον εφημέριο την επιθυμία τους να μεταβιβάσουν τη Βάπτιση του τέκνου τους σε άλλη ενορία, προσκύνημα, ή μοναστήρι και αλλού. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι, πριν να επισκεφθούν οι γονείς την ενορία τους, για να πάρουν την άδεια μεταβιβάσεως βαπτίσεως από τον εφημέριο, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν αποφασίσει για τον τόπο βαπτίσεως του παιδιού. Και αυτό, διότι προκειμένου ο εφημέριος να ετοιμάσει την άδεια μεταβιβάσεως βαπτίσεως, θα πρέπει να του έχει γνωστοποιηθεί από τους γονείς σε ποιο ναό θα τελεσθεί η Βάπτιση. Διαφορετικά δεν θα υπογράψει την μεταβίβαση.
Ένα φαινόμενο που παρατηρείται κατά τις δηλώσεις των ημερομηνιών βαπτίσεων, είναι ότι -κάποιες φορές- προσέρχονται στο ναό μεμονομένα οι γονείς, είτε ο πατέρας, είτε η μητέρα, για να τακτοποιήσουν τα της Βαπτίσεως. Ο εφημέριος αμέσως ρωτά, εάν υπάρχει η συγκατάθεση για την Βάπτιση και του άλλου μέλους. Δεν πρόκειται περί αδιακρισίας του ιερέως, αλλά περί ισχύος του κανόνος, πού ορίζει ότι για το βάπτισμα παιδιού θεωρείται απαραίτητη η από κοινού συναίνεση των γονέων.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC