Αρχική > Faq > Πόσες θρυαλίδες (= κανδηλήθρες) τοποθετούνται μέσα στο ποτηροκάνδηλο του Ευχελαίου;

Πόσες θρυαλίδες (= κανδηλήθρες) τοποθετούνται μέσα στο ποτηροκάνδηλο του Ευχελαίου;

Στην κανδήλα παλαιότερα όπως και σήμερα τοποθετείται μία θρυαλίδα. Αυτή μάλιστα ανάπτονταν μετά την ανάγνωση της καθαγιαστικής ευχής. Κατά την μεταγενέστερη εποχή, όπως συνέβη και κατά τη διαμόρφωση της ακολουθίας του Ευχελαίου σε επταδική, πρωτοεμφανίστηκε η συνήθεια εξ επιδράσεως προφανώς των επτά αποστολοευαγγελίων να χρησιμοποιούνται και επτά θρυαλίδες μέσα στην κανδήλα. Αυτό σήμαινε ότι και η κανδήλα ήταν μεγάλη και μάλιστα η ποσότητα του ελαίου αντίστοιχη. Έτσι έχουμε τον χειρόγραφο Βαρβερινό κώδικα 329 που ορίζει, να τοποθετούνται επτά θρυαλίδες μέσα στην κανδήλα, η οποία σημειωτέον θα έπρεπε να είναι καινούργια και μεγάλη, ώστε να χωρά επτά λίτρα ελαίου. Οι επτά θρυαλίδες ανάπτονταν από κάθε ιερέα μετά την ανάγνωση της ευχής που έπετο του Ευαγγελίου. Την θρυαλίδα έσβηνε ο κάθε ιερέας μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας που θα τελούσε μετά το Ευχέλαιο. Για το λόγο αυτό εξηγείται και η μεγάλη ποσότητα ελαίου -επτά λίτρα- για να επαρκέσει μέχρι να τελεσθούν οι επτά θείες Λειτουργίες1. Ο Άγ. Συμεών Θεσσαλονίκης γνωρίζει την παραπάνω τάξη. Αναφέρει σχετικά: "Επτά ανάπτεται φώτα κατ’ αριθμόν των ιερέων και εις τύπον των χαρισμάτων του Πνεύματος και ότι ως λυχνία θεία διά του αγίου ελαίου γίνεται και ως ολοκάρπωσις και θυσία καθαρά Θεώ αναφέρεται, ίνα τύχοιμεν ελέους αυτού2.
Σήμερα κατά την τέλεση του Ευχελαίου απαιτείται μόνο μία θρυαλίδα να βρίσκεται στην κανδήλα.

1 Τρεμπέλας, σ. 117-118.
2 Συμεών Θεσσαλονίκης, P.G. 155, 524Β.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC