Αρχική > Faq > Ποιος είναι ο υπουργός τελέσεως του μυστηρίου του γάμου;

Ποιος είναι ο υπουργός τελέσεως του μυστηρίου του γάμου;


Όπως γνωρίζουμε, για την τέλεση του μυστηρίου του γάμου απαραίτητος θεωρείται ο κληρικός, ο οποίος έχει κανονική και ακώλυτη ιερωσύνη. Κανείς από τους λαϊκούς δεν μπορεί μόνος του να τελέσει το μυστήριο του γάμου. Ο ιερέας έχει την ειδική ιερωσύνη, την οποία λαμβάνει με ειδική ακολουθία που λέγεται στην εκκλησιαστική γλώσσα χειροτονία, την οποία λαμβάνει πάντοτε και άπαξ από τον οικείο επίσκοπο. Κατά την ορθόδοξη Παράδοση και σύμφωνα με τους Ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας ο επίσκοπος έχει το πλήρωμα της ιερωσύνης και με την άδεια αυτού τελούνται τα ιερά μυστήρια, από τούς πρεσβυτέρους, όλα εκτός από το μυστήριο της ιερωσύνης και των εγκαινίων, με την ιερά υποχρέωση ο κάθε πρεσβύτερος πάντοτε κατά την επιτέλεση των ιερών ακολουθιών και μυστηρίων της Εκκλησίας, να μνημονεύει το όνομα του επισκόπου του, που είναι εις «τόπον Θεού» 1 και εις «τύπον του Πατρός» 2, σύμφωνα με τη διδασκαλία του αγίου Ιγνατίου επισκόπου Αντιοχείας (=όπου επίσκοπος εκεί η Εκκλησία). Έτσι όλα τα ιερά μυστήρια και εν προκειμένω κι αυτό του γάμου τελούνται κανονικά από τον υπουργό των μυστηρίων, πού είναι ο κανονικός κληρικός.

1 Ιγνατίου Αντιοχείας, Μαγνησιεύσιν, VI, ι, S.C. ιο, 84.
2 Ιγνατίου Αντιοχείας, Τραλλιανοίς, III, ι S.C. ιο, 96.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC