Αρχική > Faq > Μπορεί να τελεσθεί σήμερα ένα Ευχέλαιο κατ' ανάγκη σε περίπτωση ετοιμοθάνατου; Και με ποιό τρόπο αφού η ακολουθία του ευχελαίου είναι εκτενής;

Μπορεί να τελεσθεί σήμερα ένα Ευχέλαιο κατ' ανάγκη σε περίπτωση ετοιμοθάνατου; Και με ποιό τρόπο αφού η ακολουθία του ευχελαίου είναι εκτενής;

Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο λαός του Θεού σκέπτεται να δώσει αμέσως το εφόδιον της ζωής που είναι η θεία Ευχαριστία. Όμως κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών στους οποίους δεν είναι δυνατή η θεία μετάληψη. Τότε για την περίπτωση αυτών των ασθενών τελείται ένα ευχέλαιο ανάγκης, αντίστοιχο μ' εκείνο το έκτακτο βάπτισμα της ανάγκης. Όσο όμως ρεαλιστικά κι αν δούμε τα πράγματα είναι αδύνατο να τελέσει ο ιερεύς μια γρήγορη ακολουθία του Ευχελαίου τη στιγμή που η κατάσταση του ασθενούς επείγει. Τέτοια σύντομη ακολουθία του ευχελαίου δύναται ο ιερεύς να τελέσει μόνον κατ' επιτομήν. Η παράδοση αυτή της εκτάκτου τελέσεως κατ' επιτομήν ίσως μας θυμίσει την παλαιά παράδοση της Εκκλησίας, όταν τελούσε το Ευχέλαιο μ' ένα ζεύγος μόνον ευχών και ένα αποστολοευαγγέλιο. Έτσι η ακολουθία του Ευχελαίου κατ' επιτομήν έχει ως εξής: Ακολουθία του αγίου ελαίου κατ' επιτομήν1:

 1. Ευλογητός ο Θεός.
 2. Τρισάγιον.
 3. Τροπάριον "Ταχύς εις αντίληψιν..." ή αντί του τροπαρίου το• "Κύριε ελέησον" (12), το Δεύτε προσκυνήσωμεν (3) και τον ψαλμό 142ο "Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου...".
 4. Μεγάλη συναπτή.
 5. Ευχή του ελαίου• "Κύριε, ο εν τω ελέει...".
 6. Προκείμενον.
 7. Απόστολος Καθολ. Ιακώβου 5, 10-16.
 8. Αλληλουάριον.
 9. Ευαγγέλιον Λουκ. 10, 25-37.
 10. Εκτενής "Έλέησον ημάς, ο Θεός...".
 11. Η ευχή "Άναρχε αδιάδοχε...".
 12. Η χρίσις με την ευχή• "Πάτερ άγιε...".
 13. Η συγχώρησις με την ευχή• "Βασιλεύ άγιε...".
 14. Η απόλυσις.

Σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις, όπως σ' αυτήν του θανάτου, ο ιερεύς μπορεί να μην λέγει ολόκληρη την παραπάνω ακολουθία, αλλά μόνο την ευχή της ευλογήσεως του ελαίου "Κύριε, ο εν τω ελέει...". Και ακολουθεί η χρίσις με την ευχή• "Πάτερ άγιε, ιατρέ...".

1 Άγιασματάριον Ρώμης, σ. 155-166.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC