Αρχική > Faq Categoreis > Το Ιερό Μυστήριο του Γάμου

Το Ιερό Μυστήριο του Γάμου

Πρόσκληση Αρχιερέως κατά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου

Μια από τις συνήθειες της επίδειξης είναι και η πρόσκληση Αρχιερέα κατά την τέλεση του γάμου. Ο Αρχιερέας-Επίσκοπος είναι ο ανώτατος βαθμός της ιεροσύνης. Οι γονείς προκειμένου να προσδώσουν μεγαλύτερη αίγλη και κύρος στο γάμο των παιδιών τους προσκαλούν έναν Αρχιερέα. Αυτή η συνήθεια εντοπίζεται περισσότερο στις μεγαλουπόλεις, όπου υπάρχει πληθώρα βοηθών ή παρεπιδημούντων επισκόπων.

Το αδιάλυτο του γάμου

Παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας αποτελεί το αδιάλυτο του γάμου. Η Εκκλησία κατά την Ιερολογία του γάμου τονίζει πάλιν και πολλάκις το «ους ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτω». Το διαζύγιο δεν είναι ευλογία στη ζωή του ανθρώπου. Μόνο σε μια περίπτωση επέτρεψε ο ίδιος ο Κύριος μας τη διάζευξη. Αυτή είναι η διάπραξη της μοιχείας. Αλλά και πάλι δεν πρέπει να θεωρείται αναγκαία και υποχρεωτική.

Πατερική θεμελίωση του μυστηρίου του γάμου

Ο Τερτυλλιανός σε σύγγραμμα του προς την γυναίκα του, λέγει περί γάμου τα εξής: «Ο γάμος έστι μέγα μυστήριον, όπερ συνάπτει η Εκκλησία και βεβαιοί η προσφορά και επισφραγίζει η ευλογία, αναγγέλλουσιν οι άγγελοι, επικυροί ο Πατήρ» 1.
Ο Κλήμης Αλεξανδρείας στο έργο του Παιδαγωγός αναφέρει περί γάμου τα εξής: «Ο του γάμου σύνδεσμος εστίν άγιος - διό δέον ποιείσθαι αυτού αγίαν χρήσιν» 2.
Επίσης ο Κλήμης Αλεξανδρείας "στο έργο του Προς Στρωματείς αναφέρει: «Ο γάμος ώριστο υπό του Θεού και εστί μέγα τι και άγιον» 3.

Γραφική θεμελίωση του μυστηρίου του γάμου

Ο Θεός κατά τη Δημιουργία του κόσμου, όπως αυτή φαίνεται στο βιβλίο της Γενέσεως, έπλασε τον άνδρα και τη γυναίκα. Τον άνδρα έπλασε από πηλό και νερό και αφού ενεφύσησε έδωσε πνοή ζωής, την δε γυναίκα την έπλασε από το πλευρό του άνδρα Αδάμ1.
Ο Σοφός Σολομών στο βιβλίο Παροιμίες θα πει: «Παρά Κυρίου αρμόζεται ανδρί γυνή» 2.

Η τελετή του γάμου. Οι λειτουργικές πράξεις και τα σημαινόμενα του μυστηρίου αυτού.

Όταν τελειώσει η ακολουθία του αρραβώνα, αρχίζει αμέσως το Ιερό μυστήριο του γάμου. Σήμερα στο τέλος του αρραβώνα δεν τελείται απόλυση, άλλα συναπτά με τους ψαλμικούς στίχους «Μακάριοι οι φοβούμενοι τον Κύριον...» γίνεται η έναρξη του μυστηρίου του γάμου με το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» από τον ιερέα ο οποίος βρίσκεται μπροστά στο ευπρεπισμένο τραπέζι μπροστά από τους μελλονύμφους και στραμμένος προς την ανατολή. Ακολούθως ασπάζονται το ιερόν Ευαγγέλιον οι μελλόνυμφοι και ο παράνυμφος ή οι παράνυμφοι. Ακολουθούν τα ειρηνικά.

Ποιος είναι ο υπουργός τελέσεως του μυστηρίου του γάμου;


Όπως γνωρίζουμε, για την τέλεση του μυστηρίου του γάμου απαραίτητος θεωρείται ο κληρικός, ο οποίος έχει κανονική και ακώλυτη ιερωσύνη. Κανείς από τους λαϊκούς δεν μπορεί μόνος του να τελέσει το μυστήριο του γάμου. Ο ιερέας έχει την ειδική ιερωσύνη, την οποία λαμβάνει με ειδική ακολουθία που λέγεται στην εκκλησιαστική γλώσσα χειροτονία, την οποία λαμβάνει πάντοτε και άπαξ από τον οικείο επίσκοπο.

Ποια είναι τα απαραίτητα σκεύη για την τέλεση του γάμου;

Απαραίτητα σκεύη για το μυστήριο του γάμου είναι ένα ευτρεπισμένο τραπέζι στο κέντρο του ναού. Επάνω στο τραπέζι σήμερα τοποθετείται ένας επάργυρος δίσκος, συνήθως στολισμένος με μικρά άνθη. Μέσα σ' αυτόν τοποθετούνται ρύζι και κουφέτα λευκά. Επάνω στο στολισμένο δίσκο τοποθετεί ο λειτουργός ιερέας το ιερόν Ευαγγέλιον. Επίσης απαιτείται ένα ποτήριο και ένα μπουκάλι με κρασί γλυκό κόκκινο. Απαραιτήτως στο γάμο χρειάζονται δύο λαμπάδες και τα στέφανα. Οτιδήποτε άλλο στο γάμο θεωρείται δευτερεύον και όχι ιδιαίτερα απαραίτητο.

Γάμος σε μοναστήρι δεν γίνεται

Κάτι που πολλές φορές δεν το γνωρίζει ο ορθόδοξος ακατήχητος λαός μας, είναι ότι γάμοι σε επανδρωμένα μοναστήρια δεν τελούνται. Οι γάμοι επιτρέπεται να τελούνται μόνο στους ενοριακούς ναούς. Σήμερα όμως πολλοί μελλόνυμφοι εκ της μανίας της πρωτοτυπίας για το γάμο τους, αποφασίζουν να τελέσουν το μυστήριο τους σε μοναστήρι. Αυτό δεν γίνεται και ούτε επιτρέπεται. Τα μοναστήρια έχουν άλλο προορισμό. Οι μονάχοι και οι μοναχές ασχολούνται με την προσευχή και όχι με μυστήρια γάμων, βαπτίσεων τα οποία λόγω του πανηγυρικού χαρακτήρος των σκορπίζουν την περισυλλογή και την αδιάλειπτη προσευχή.

Κατά το γάμο, ποιος συνοδεύει τη νύφη στην εκκλησία;

Ένα έθιμο σχετιζόμενο με το μυστήριο του γάμου είναι και η συνοδεία της νύφης στην Εκκλησία. Συνήθως τη νύφη συνοδεύει ο πατέρας της και ο πρώτος αδελφός της. Εν απουσία του πατέρα, ο μεγαλύτερος αδελφός ή κάποιος ανύπανδρος αδελφός. Αυτό το έθιμο σημαίνει πολλά στην ορθόδοξη Ελλάδα μας. Ο πατέρας παραδίδει τη νύφη στο γαμπρό. Αυτό είναι μια συμβολική πράξη, που σημαίνει ότι η νύφη από τα χέρια του πατέρα της, παραδίδεται καθαρή και αγνή στον γαμπρό. Παλαιότερα το έθιμο αυτό είχε την πραγματική του σημασία. Σήμερα τείνει το έθιμο αυτό να ξεχασθεί.

Κατά το ντύσιμο της νύφης γιατί πρέπει τρεις κοπέλες να έχουν φορέσει το νυφικό της. Τι σημαίνει αυτό;

Μια άλλη πρόληψη κατά το γάμο είναι η συνήθεια να ντύνονται με το νυφικό τρεις ανύπανδρες κοπέλλες. Πιστεύεται ότι και οι τρεις κοπέλλες θα είναι παντρεμένες μέσα στον ίδιο χρόνο. Και το έθιμο αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την ορθόδοξη Εκκλησία μας.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC