Αρχική > Categories > Άρθρα της κατηγορίας ανακοινώσεις

Άρθρα της κατηγορίας ανακοινώσεις

 • «ΕΟΡΤΙΑ 2018» 9η ἡμέρα

  Στὸ πλαίσιο τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2018, τὴν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου 2018, στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν τελέστηκε τὸ πρωὶ Μεθέορτος Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία.
  Τὸ ἀπόγευμα ἔγινε Κτητορικὸ Μνημόσυνο ὑπὲρ πάντων τῶν εὐσεβῶς κεκοιμημένων ἐνοριτῶν ποὺ συνέβαλαν στὸ κτίσιμο τοῦ Ναοῦ...
 • «ΕΟΡΤΙΑ 2018» 8η ἡμέρα

  Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καὶ μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2018, ἡ μνήμη τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγίου Ἐλευθερίου καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ἀνθίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἐλευθερίου ὁδοῦ Ἀχαρνῶν.
  Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος πολυπληθὲς ἱερατεῖο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεσπιῶν καὶ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς...
 • «ΕΟΡΤΙΑ 2018» 7η ἡμέρα

  Τὴν Παρασκευὴ 14 Δεκεμβρίου 2018, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ἐτελέσθη στὸν Ναό μας μὲ λαμπρότητα Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεσπιῶν καὶ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κ.κ. Συμεών.

  Πλῆθος προσκυνητῶν κατέκλυσε τὸν Ἱερὸ Ναὸ γιὰ νὰ καταθέσει τοὺς καημοὺς καὶ τὶς ἐλπίδες του στὴν Παναγία τὴν Κοσμοσώτειρα, στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο καὶ στὴν Μητέρα του Ἁγία Ἀνθία...
 • «ΕΟΡΤΙΑ 2018» 6η ἡμέρα

  Στὸ πλαίσιο τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2018, τὴν Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν οἱ κάτωθι ἐκδηλώσεις:
  Στὶς 5:00 μ.μ. στὸ Παρεκκλησάκι τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου, ποὺ βρίσκεται στὴν συμβολὴ τῶν ὁδῶν Ἀχαρνῶν καὶ Ζαχ. Παπαντωνίου τελέσθηκε τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν πρώτων κατοίκων τῆς Ἐνορίας. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὑπῆρχε ὁ δεύτερος κατὰ σειρὰν ναὸς τὸῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, δεδομένου ὅτι ὁ Ναὸς δὲν ἦταν ἐξ ἀρχῆς στὴν σημερινὴ θέση...
 • «ΕΟΡΤΙΑ 2018» 5η ἡμέρα

  Στὸ πλαίσιο τῶν 1ων ΕΟΡΤΙΩΝ 2018, τὴν Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, πέμπτη ἡμέρα τῶν ἐκδηλώσεων, τὸ ἀπόγευμα στὶς 6:30 ἐψάλη Ἱερὰ παράκληση στὴν Παναγία τὴν Κοσμοσώτειρα.
  Στὶς 7:00 μ.μ. στὸν χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μίλησε ἐνώπιον πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου ὁ π. Ἀνδρέας Κονᾶνος μὲ θέμα: «Δὲν θέλω νὰ σὲ κρίνω, μὰ νὰ σὲ καταλάβω».
 • «ΕΟΡΤΙΑ 2018» 4η ἡμέρα

  Στὸ πλαίσιο τῶν 1ων ΕΟΡΤΙΩΝ 2018, τὴν Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, τέταρτη ἡμέρα τῶν ἐκδηλώσεων, τὸ ἀπόγευμα στὶς 6:30 ἐψάλη Ἱερὰ παράκληση στὴν Παναγία τὴν Κοσμοσώτειρα.
  Στὶς 7:00 μ.μ. στὸν χῶρο τὸῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τὸῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ἀπὸ τὸν ὁμότιμο Καθηγητὴ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιο Κρουσταλλάκη μὲ θέμα: «Ὁσίου Γέροντος Ἐφραὶμ τοῦ Κατουνακιώτη, παιδαγωγικὴ καὶ Θεολογία τῆς ἐρήμου». Μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε καὶ τὰ ἑξῆς...
 • «ΕΟΡΤΙΑ 2018» 3η ἡμέρα

  Τὴν Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 τὸ πρωὶ τελέσθηκε Θεία Λειτουργία. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6:30 ὁ Γυναικεῖος Βυζαντινὸς Χορὸς ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῆς χοράρχισσας κ. Μύριαμ Μαρίνου – Παππᾶ ἔψαλε τὴν Ἱερὰ Παράκληση εἰς τὸν Ἱερομάρτυρα Ἐλευθέριον.
  Στὶς 7:00 μ.μ. μίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐστράτιος Δελατόλας μὲ θέμα «Τὸ μαρτύριο καὶ ἡ ὁμολογία». Μεταξὺ ἄλλων τόνισε ὅτι τιμὴ στὸν ἅγιο σημαίνει μίμηση τῆς ζωῆς του. Οἱ ἅγιοι ἦταν ἄνθρωποι ὅπως κι ἐμεῖς μὲ τὶς ἁμαρτίες τους, τὰ λάθη καὶ τὰ πάθη τους...
 • «ΕΟΡΤΙΑ 2018» 2η ἡμέρα

  Tὴν Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου 2018 τελέσθηκε στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν πανηγυρικὴ προεόρτιος Θεία Λειτουργία, σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα. Στὸ πολυϊερατικὸ συλλείτουργο προεξῆρχε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Μελχισεδὲκ Ἀμπελικάκης, ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾱς Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου...
 • Ἑναρξη τῶν 13 ήμερων πνευματικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

  Χάριτι Θεοῦ καὶ εὐλογίαις τοῦ ἱερομάρτυρος Ἁγίου Ἐλευθερίου, ἐδῶ στὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν τελοῦμε ἐφέτος τὰ 1α ΕΟΡΤΙΑ πρὸς τιμὴν τοῦ προστάτου καὶ ἐφόρου ἡμῶν Ἁγίου Ἐλευθερίου. Θὰ εἶναι ἕνα 13 ήμερο πνευματικῶν ἐκδηλώσεων, ἕνα 13ἠμερο ψυχικῆς τρυφῆς καὶ ἀνάτασης.
  Ἡ πρώτη ἡμέρα, Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018, ἦταν ἀφιερωμένη...
 • Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών μηνός Δεκεμβρίου

  Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να διαβάσετε το πρόγραμμα ακολουθιών του μηνός Δεκεμβρίου 2018 που θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών.

  Συνημμένο: 
 • Έκτακτη ανακοίνωση

  Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται η Σύναξη Νέων για την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018. Η επόμενη Σύναξη Νέων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.

  Ενοριακή Νεανική Εστία Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών
 • Ευχαριστήριος επιστολή από το ίδρυμα "Ευαγγελισμός της Θεοτόκου"

  Το ίδρυμα γερόντων "Ευγαγγελισμός της Θεοτόκου" που βρίσκεται πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών έστειλε την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή γεμίζοντας χαρά και ελπίδα στους νέους που έχουν αναλάβει το δύσκολο αυτό έργο της συμπαράστασης και αγάπης προς την τρίτη ηλικία.
  Συνημμένο: 
 • Αιμοδοσία Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2018

  Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 8:00 μετά την τέλεση του Μικρού Αποδείπνου θα ακολουθήσει ολιγόλεπτη ενημέρωση από την υπεύθυνη αιμοδοσίας του Ογκολογικού τμήματος του νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων κ. Αναστασία Χαραλάμπους, με θέμα: "Η εθελοντική αιμοδοσία".
 • Πρόγραμμα προβολής ταινιών 2018-2019

  Η ταινιοθήκη τῆς βιβλιοθήκης εἶναι καὶ πάλι κοντά μας γιὰ νὰ μᾶς ψυχαγωγήσει κι ἐφέτος μὲ μιὰ σειρὰ ταινιῶν ποὺ θὰ συν-κινήσουν ψυχὴ καὶ νοῦ, θὰ προβληματίσουν, θὰ διδάξουν καὶ θὰ ὀμορφύνουν κάποια ἀπογεύματά μας. Ἐλᾶτε!
 • Εκδήλωση 28η Οκτωβρίου 2018

  Την Κυριακή 28η Οκτωβρίου 2018 στις 6:00μ.μ. σας προσκαλούμε στην εκδήλωση με τίτλο "Οι γυναίκες του 1940" που θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής. Την εκδήλωση έχουν επιμεληθεί τα κορίτσια της νεανικής συντροφιάς του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών.

  Σας περιμένουμε!

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC