Αρχική > Archives > Ιούλιος 2022

Ιούλιος 2022

Πρόσκληση Εθελοντικής Εργασίας: Διαλογή Ρούχων για την Εξωτερική Ιεραποστολή

Τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022, από τις 8:15 έως 13:00 και στις 17:00 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Σωτήρος (κάτω από τον Άγιο Ελευθέριο οδού Αχαρνών), θα γίνει διαλογή ρούχων για την Εξωτερική Ιεραποστολή.
Παρακαλείσθε όλοι να διαθέσετε λίγο χρόνο για να βοηθήσετε. Δεν πρέπει κανείς να απουσιάσει από αυτή την εθελοντική εκδήλωση αγάπης.

Ιερό Ευχέλαιο την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 στις 19:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών θα τελεστεί το Ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου.

Ἡ στεναχώρια εἶναι ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης πρὸς τὸν Θεὸ (Ὁσίου Πορφυρίου)

Ἡ ζωὴ ποῦ μᾶς χαρίστηκε δὲν πρέπει νὰ σπαταλᾶτε σὲ στεναχώρια ἀλλὰ σὲ δράσεις γιὰ νὰ βελτιωθεῖ ὁ κόσμος καὶ νὰ σωθεῖ ἡ ψυχή μας. Ὅλα τὰ δυσάρεστα, ποὺ μένουν μέσα στὴν ψυχή σας καὶ φέρνουν ἄγχος, μποροῦν νὰ γίνουν ἀφορμὴ γιὰ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ παύσουν νὰ σᾶς καταπονοῦν. Νὰ ἔχετε ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό.

Θέλει νά Τόν ζητᾶμε...!

Θέλει νά Τοῦ μιλᾶμε ό Χριστός μας, ὅχι νά λέμε ἔνα ξερό «Κύριε Ίησοῦ Χριστέ έλέησόν με», θέλει νά Τοῦ λέμε λόγια νά μᾶς σώσει!
Ήταν μία κοπέλα, μοῦ τηλεφώνησε προχθές καί μοῦ λέει ὅτι πέρσι ήταν κατάκοιτη. Ούτε άπό δώ γυρνοῦσε ούτε άπό κεῖ, είχε πάθει έγκεφαλικό. Άλλά τήν εύχούλα δέν τήν ἂφηνε «Κύριε Ίησοῦ Χριστέ έλέησόν με» καί «Ύπεραγία Θεοτόκε βοήθει μοι»...

Αγία Παρασκευή, Όταν επισκέφτηκε και θεράπευσε την Γερόντισσα Μακρίνα! 26 Ιουλίου 2022

Κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έπεσε (όπως και το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού) στην δίνη της στερήσεως και της φτώχειας [περίοδος γερμανικής κατοχής]. Στερήθηκε και αυτό ακόμη το ψωμί και έφθασε σε σημείο να παρακαλεί τον Κύριο να την πάρει από την ζωή [η μετέπειτα Γερόντισσα Μακρίνα].
Όμως η πρόνοια του Θεού μεριμνούσε για εκείνη με θαυμαστά σημεία:
έξω από την πόρτα της επί έξι μήνες φύτρωναν χόρτα, με τα όποια τρεφόταν εκείνη και έτρεφε ένα φυματικό κορίτσι.

Η αγία οσιομάρτυς του Χριστού Παρασκευή (26 Ιουλίου)

Να πούμε δυο λόγια για την αγία Παρασκευή, η οποία, όπως διαβάσαμε στο συναξάρι της, έζησε και μαρτύρησε τον δεύτερο αιώνα, τότε ακόμη που δεν είχε εμφανισθεί ο μοναχισμός, αλλά όσοι ήθελαν να ακολουθήσουν τον δρόμο τον παρθενικό, μπορούσαν να το κάνουν. Ήδη είχαν αρχίσει από τον πρώτο αιώνα, και η αγία ακολούθησε αυτόν τον δρόμο. Έζησε ως μοναχή και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται ως οσία.

Το κλειδί για την πνευματική ζωή είναι η ευχή

Να προσεύχεσθε στον Θεό με ανοιχτά τα χέρια. Αυτό είναι το μυστικό των αγίων. Μόλις άνοιγαν τα χέρια τους, τους επεσκέπτετο η θεία χάρις.
Οι Πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν ως πιο αποτελεσματική την μονολόγιστη ευχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Το κλειδί για την πνευματική ζωή είναι η ευχή. Την ευχή δεν μπορεί κανείς να την διδάξει, ούτε τα βιβλία ούτε ο γέροντας, ούτε κανείς. Ο μόνος διδάσκαλος είναι η θεία χάρις. Αν σας πω ότι το μέλι είναι γλυκό, είναι ρευστό, είναι έτσι κι έτσι, δεν θα καταλάβετε, αν δεν το γευθείτε.

Τά δάκρυα τῆς προσευχῆς...!

Νά διαβάζετε άπό τά Βιβλία τῆς Έκκλησίας άλλά ένίοτε άφήνετέ τα καί δι΄ όλίγον μιλήσατε καί μόνοι σας είς τόν Χριστό μας! Άπλά καί άπό τήν καρδιά σας, πεῖτε Του σάν νά Τόν βλέπατε μπροστά σας:
«Πατέρα μου, ἔσφαλλα, δέν πέρασα τήν ήμέρα μου πνευματικά, άλλά μέ κοσμικά πράγματα, είχα τόσες άδυναμίες καί πτώσεις... Συγχώρεσέ με Κύριε!»

Ξέρεις μήπως, παιδί μου… (Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)

Ξέρεις μήπως, παιδί μου, γιατί κλείνουν τα σύννεφα τότε που τα χωράφια είναι διψασμένα και ανοίγουν τότε που η βροχή δεν χρειάζεται;
Γιατί η φύση σάστισε από το έγκλημα των ανθρώπων και απαρνήθηκε την ευταξία της.
Ξέρεις μήπως, παιδί μου, γιατί τα χωράφια βγάζουν βαρύ καρπό...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 31 Ιουλίου 2022 (ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ́ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) - Κατά Ματθαίον Θ´ 27-35

Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυῒδ. ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· Ναί, Κύριε. Τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. Καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί·

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC