Αρχική > Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών


ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες μεικτό)
Ὑπεύθυνος: κ. Κων/νος Τσαμουρᾶς, Καθηγητής Μέσης Εκπαιδεύσεως.
Τόπος Συναντήσεων: Πνευματικὸ Κέντρο, ὁδὸς Μαλακάση 10, ἡμιυπόγειο.
Ἡμέρες: Δευτέρα,Τρίτη καὶ Πέμπτη.
Ὥρα ἐνάρξεως: 6:00 μ.μ.
Έναρξη: 3 Ὀκτωβρίου 2016.
Τμήματα Αρχαρίων Δευτέρα 18:00-19:00.
Ομάδα Α: Δευτέρα 19:15-20:15.
Ομάδα Β: Πέμπτη 19:15-20:15.
ΟΕΝΕ: Τρίτη 20:00-21:30.

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (γιὰ ἄνω τῶν 17 ἐτῶν).
Ημέρες:Kάθε Τρίτη.
Ἔναρξη: 13 Ὀκτωβρίου 2016
Τόπος: Αἴθουσα 141ου και 39ου Δημοτικῶν Σχολείων (Τσούντα καὶ Ἀχαρνῶν, γωνία).
Α Τμῆμα Ἀρχαρίων 18:00-19:00.
Β Τμῆμα Προχωρημένων 19:00-20:30.
Τμῆμα Παραστάσεων 20:30-22:00.
Χοροδιδάσκαλος: κ. Ἀθανάσιος Λάκκας.
Ὑπεύθυνος: κ. Γεώργιος Ἀρβανίτης. Ἐγγραφές στὸν τηλεφωνικὸ ἀριθμό: 694 256 7936.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC