Αρχική > Συνάξεις νέων

Συνάξεις νέων

(για νέους 18 έως 45 ετών - μεικτό)
Υπεύθυνος: π. Θεμιστοκλής Χριστοδούλου Δρ Θ
Τόπος Συναντήσεων: Ἡ αἴθουσα τῆς Ὑπαπαντῆς, κάτωθεν τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου, ἀπὸ τὴν παράπλευρη βορεινὴ εἴσοδο τοῦ Ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς.


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

  Οι συναντήσεις για το έτος 2022 θα γίνουν τις κάτωθι ημερομηνίες:

    Παρασκευή 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 στις 19:15
    Παρασκευή 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 στις 19:15
    Παρασκευή 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 στις 19:15
    Παρασκευή 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 στις 19:15
    Παρασκευή 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 στις 19:15
    Παρασκευή 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 στις 19:15
    Παρασκευή 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 στις 19:15

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC