Αρχική > Συνάξεις νέων

Συνάξεις νέων

(για νέους 18 έως 45 ετών - μεικτό)
Υπεύθυνος: π. Θεμιστοκλής Χριστοδούλου Δρ Θ
Τόπος Συναντήσεων:Ἡ αἴθουσα τῆς Ὑπαπαντῆς, κάτωθεν τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου, ἀπὸ τὴν παράπλευρη βορεινὴ εἴσοδο τοῦ Ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς.


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΞΕΩΝ

  19:15-19:40   Τέλεση Μικροῦ Ἀποδείπνου στὸ Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς.
  19:40-20:00   Κέρασμα.
  20:00-21:00   Ὁμιλία
  21:00-21:30   Διάλογος
  21:30-22:00   Τέλεση Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τὴν Παναγίαν τὴν Ἐγκυμονοῦσαν στὸ Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς. Ψάλλουν οἱ νέοι τῆς Συνάξεως καὶ διαβάζονται τὰ ὀνόματα ὑπὲρ τεκνοποιϊας τῶν ἀτέκνων καὶ ὑπὲρ καλῆς εὐτεκνίας τῶν ἐπιτόκων.


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

  Οι συναντήσεις για το έτος 2020 θα γίνουν τις κάτωθι ημερομηνίες:

  • 17-01-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15
  • 24-01-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15
  • 31-01-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15
  • 14-02-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15
  • 22-02-2020, ΣΑΒΒΑΤΟ, ώρα: 19:15
  • 29-02-2020, ΣΑΒΒΑΤΟ, ώρα: 19:15
  • 07-03-2020, ΣΑΒΒΑΤΟ, ώρα: 19:15
  • 17-03-2020, ΤΡΙΤΗ, ώρα: 19:15
  • 21-03-2020, ΣΑΒΒΑΤΟ, ώρα: 19:15
  • 04-03-2020, ΣΑΒΒΑΤΟ, ώρα: 19:15 (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ)
  • 01-05-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15
  • 08-05-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15
  • 15-05-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15
  • 22-05-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15
  • 29-05-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15


  • ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
  • 15-06-2020, ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα: 19:15
  • 12-07-2020, ΚΥΡΙΑΚΗ, ώρα: 19:15
  • 08-08-2020, ΣΑΒΒΑΤΟ, ώρα: 19:00
  • 14-09-2020, ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα: 19:00


  • 02-10-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15
  • 09-10-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15
  • 16-10-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15
  • 23-10-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15
  • 30-10-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15
  • 06-11-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15
  • 13-11-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15
  • 20-11-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15
  • 27-11-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 19:15
  • 04-12-2020, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ) ώρα: 19:15
  • Συνημμένο: 

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC