Αρχική > Πρόγραμμα εξομολόγησης

Πρόγραμμα εξομολόγησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
π. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Επισημάνσεις

Γιὰ ἐξομολόγηση τὰ τηλεφωνικὰ ραντεβού ξεκινοῦν στὸν τηλεφωνικὸ ἀριθμὸ κινητοῦ 6972365210 ἀπὸ Δευτέρα 22/1/2018 και μόνον Δευτέρες καὶ ὧρες ἀπὸ 17:00-19:00.
Γνωστοποιούμε ὅτι εἶναι συσκευὴ κινητοῦ κι ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει τηλεφωνικὸ κέντρο ἀπαιτεῖται ὑπομονὴ καὶ ὄχι γκρίνια!!!

Παρακαλούμε πολύ όταν αναγράφεται στο πρόγραμμα της εξομολογήσεως η λέξη "ΕΚΛΕΙΣΕ" σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ραντεβού επομένως πρέπει να περιμένετε την ανάρτηση του νέου προγράμματος. Μην ενοχλείτε τον πνευματικό στο κινητό του.

Οι νέοι της Συνάξεως δύνανται να έχουν ολιγόλεπτη συνάντηση με τον πνευματικό κατά τα διαλείμματα της Συνάξεως των Νέων.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

 • ΤΕΤΑΡΤΗ 13/03/2019, πρωί 07:00 έως 12:30 ΕΚΛΕΙΣΕ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/03/2019, πρωί 10:00 έως 12:30 (7λεπτα)
 • ΠΕΜΠΤΗ 21/3/2019 πρωί 8:30 έως 12:30 (7λεπτα)
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/3/2019 πρωί 10:00 έως 12:00 (7λεπτα)
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 23/3/2019 πρωί 7:30 έως 12:00 (7λεπτα)
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3/2019 πρωί 7:30 έως 12:00 (7λεπτα)
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/3/2019 πρωί 10:00 έως 12:00 (7λεπτα)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

 • ΤΡΙΤΗ 2/4/2019 πρωί 8:30 έως 12:30 (7λεπτα) και απόγευμα 16:30-20:00 (7λεπτα)
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4/2019 πρωί 7:30 έως 12:30 (7λεπτα)
 • ΠΕΜΠΤΗ 4/4/2019 πρωί 8:30 έως 12:00 (7λεπτα) και απόγευμα 16:30 έως 19:00 (7λεπτα)
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/4/2019 πρωί 10:00 έως 12:30 (7λεπτα)
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 8/4/2019 πρωί 8:30 έως 12:00 (7λεπτα)
 • ΤΡΙΤΗ 9/4/2019 πρωί 8:30 έως 12:30 (7λεπτα)
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4/2019 πρωί 8:30 έως 12:30 (7λεπτα)
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 15/4/2019 πρωί 8:30 έως 12:00 (7λεπτα)
 • ΤΡΙΤΗ 16/4/2019 πρωί 8:30 έως 12:30 (7λεπτα) και απόγευμα 16:30 έως 19:00 (7λεπτα)
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4/2019 πρωί 8:00 έως 12:30 (5λεπτα)
 • ΠΕΜΠΤΗ 18/4/2019 πρωί 8:30 έως 12:30 (5λεπτα)
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4/2019 πρωί 10:00 έως 12:30 (5λεπτα)
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4/2019 απόγευμα 16:00 έως 20:30 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
 • ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΖΑΡΟΥ 20/4/2019 πρωί 10:00 έως 12:30 (5λεπτα) και απόγευμα 16:00 έως 20:30 (5λεπτα) ΤΕΛΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 15/5/2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ! Προκειμένου νὰ ἐξομολογηθεῖτε μὲ τὸ ὡς ἄνω πρόγραμμα, θὰ πρέπει νὰ κλείσετε τὸ ραντεβοῦ σας. Ραντεβοῦ κλείνουμε κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ, ὧρες 5:00 μ.μ.-7:00 μ.μ. στὸν ἀριθμὸ WHAT’S UP 697 236 52 10. Εὐχαριστοῦμε! Ἐκτὸς Δευτέρας τὸ τηλέφωνο δὲν λειτουργεῖ!!!

ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατόπιν τῆς ἐπιτυχίας ποὺ εἶχε τὸ πιλοτικὸ πρόγραμμα ἐξομολογήσεως κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2014, κατόπιν τῶν ραντεβοῦ, καταλήγω στὴν ἀπόφαση εἰς τὸ ἑξῆς νὰ ἐξομολογῶ κατόπιν ραντεβοῦ. Αὐτὸ γίνεται γιὰ νὰ ἐξυπηρετεῖσθε ὅλοι σας μὲ προγραμματισμὸ καὶ καλύτερη δυνατὴ καὶ ἐνσυνείδητη συμμετοχὴ στὸ μυστήριο τῆς μετανοίας ἐξομολογήσεως. Ὡς ἐκ τούτου τὰ παλαιὰ παρῆλθεν καὶ ἰδοὺ γέγονεν καινὰ (=καινούργια) τὰ πάντα ὅσον ἀφορᾶ τὴν πρακτικὴ πλευρὰ τοῦ μυστηρίου.

Εἰς τὸ ἑξῆς θὰ καλεῖτε τὸν ἀριθμὸ τηλεφώνου WHAT’S UP 697 236 52 10 κάθε Δευτέρα καὶ ὥρες ἀπὸ 17:00 ἕως 19:00. Τὶς ὑπόλοιπες ἡμέρες καὶ ὥρες τὸ τηλέφωνο θὰ παραμένει κλειστό καὶ δὲν θὰ μπορεῖτε νὰ ἐξυπηρετεῖσθε. Ἐπίσης στὸν συγκεκριμένο ἀριθμὸ δὲν θὰ ἀποστέλλετε μηνύματα διότι δὲν θὰ λαμβάνονται ὑπόψιν τοῦ ὑπευθύνου ποὺ θὰ δέχεται τὶς κλήσεις σας.

Ἐξυπακούεται ὅτι ποτὲ δὲν θὰ τηλεφωνεῖτε στὸ ἑξῆς στὸν προσωπικό μου ἀριθμὸ γιὰ νὰ κλείνετε ραντεβοῦ γιὰ ἐξομολόγηση. Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε ὅλοι σας ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐξομολογουμένων ἔχει αὐξηθεῖ κατὰ πολύ καὶ ἀπαιτεῖται ἕνας σοβαρὸς προγραμματισμὸς ποὺ θὰ βοηθήσει ὅλους μας.

Γιὰ κάποιες ἔκτακτες καὶ σοβαρὲς περιπτώσεις δύναμαι νὰ δέχομαι κάποιον γιὰ σύντομη ἐξομολόγηση κατὰ τὸ χρόνο μετὰ τὸ Λειτουργικὸ Σεμινάριο τῆς Παρασκευῆς ἤ μετὰ τὴ Σύναξη τῶν Νέων τῆς Παρασκευῆς.

Τὸ πρόγραμμα τῆς ἐξομολογήσεως θὰ ἀναρτᾶται καὶ πάλι στὸ διαδίκτυο στὴν ἱστοσελίδα μας www.orthmad.gr στὴ στήλη Πνευματικοῦ καθὼς ἐπίσης καὶ στὸν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ ναοῦ μας. Χωρὶς ὅμως νὰ κλείνει κανεὶς ραντεβοῦ δὲν θὰ δύναται νὰ ἐξομολογηθεῖ.

Μετὰ πολλῶν εὐχῶν καὶ εὐχόμενος νὰ σεβαστεῖτε ὅλοι ἀνεξαιρέτως τὸν κανόνα τοῦ Πνευματικοῦ σας.

Διατελῶ ἐν ἀγάπῃ
π. Θεμιστοκλής Χριστοδούλου©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC