Αρχική > Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Σωματείο "Παναγία η Κοσμοσώτειρα" - Σκοποί

Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Σωματείο "Παναγία η Κοσμοσώτειρα" - Σκοποί

Η δημιουργία, ενίσχυση και μετάδοση της παρακαταθήκης προϋποθέτει και σημαίνει τρεις βασικούς πυλώνες εστίασης:

(A) Το προσωπικό μας παράδειγμα, ήτοι η προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική μας βιοτή να καλλιεργεί και να αντανακλά τις αξίες και τα εντάλματα των Αγίων Πατέρων και Ενδόξων Προγόνων μας.

(B) Την εσωτερική ιεραποστολή, ήτοι ο πνευματικός εφοδιασμός των ελληνοπαίδων να πραγματοποιείται με την ολοκληρωμένη κατήχηση στα νάματα της Ορθοδόξου Παραδόσεως και της Ελληνικής Ιστορίας μας, με την ακέραια μεταλαμπάδευση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και με την εμπειρική, καθημερινή εφαρμογή των ελληνορθοδόξων αρετών.

(Γ) Την εξωτερική ιεραποστολή, ήτοι την μετάδοση του Ευαγγελίου και της Ορθοδόξου Πατερικής Παραδόσεως εις χώρας ένθα ακόμη δεν γνωρίζονται αυτά.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC